29 maja 2024

Makro: raport zrównoważonego rozwoju

Firma Makro Polska opublikowała pierwszy raport niefinansowy zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/2023. Przygotowano go w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat środowiskowych, zarządczych i społecznych działań firmy.

Raport stanowi kompleksowy przegląd sześciu kluczowych dla firmy obszarów:

  • ład korporacyjny i etyka, 
  • jakość,
  • dbałość o środowisko, 
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności, 
  • pracownicy,
  • społeczeństwo.

– Jakkolwiek dużo byśmy nie zrobili więcej pracy wciąż przed nami – powiedział Dominik Branny, prezes zarządu Makro Polska. – Wiemy, jak ważny jest aspekt zrównoważonego rozwoju dla szerokiej grupy naszych interesariuszy, dlatego chętnie dzielimy się najlepszymi praktykami oraz celami w tym zakresie – dodał.

Strategia zrównoważonego rozwoju Makro składa się z trzech filarów: wpływu na środowisko, społeczności skupionej wokół celu oraz kultury jakości.

Sieć hurtowni nie pozostaje obojętna wobec globalnych wyzwań, dlatego wraz z partnerami prowadzi działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z założeniami Grupy Metro dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Wśród inicjatyw sieci jest między innymi: Freon Exit Program, Energy Saving Program czy Energy Awarness Program. Powyższe działania przyczyniły się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 38 proc., zmniejszenia zużycia energii w obrębie instalacji chłodniczych o 30-40 proc. oraz na oświetleniu o 50-60 proc.

Kluczowym aspektem jest również dbanie o jakość i kulturę bezpieczeństwa żywności. Firma we wszystkich halach oraz w Centrum Wsparcia Biznesu wdrożyła certyfikowany system zgodny z wymaganiami normy ISO 22000. Sieć stale poddaje się licznym kontrolom prowadzonym także przez audytorów zewnętrznych.

Działania dotyczące zrównoważonego rozwoju firma podejmowuje również wobec produktów marki własnej. Sieć prowadzi politykę opakowań, a jednym z działań jest umieszczanie piktogramów recyclingowych, informujących o właściwym sposobie segregacji odpadów. Od 2012 roku wdrażano politykę: rybną, oleju palmowego, sojową. Firma zrezygnowała ze sprzedaży wszystkich jaj klatkowych w 2022 roku (na trzy lata przed założonym terminem).

Firma prowadzi również działania na rzecz społeczności i przedstawicieli branży HoReCa. Wśród zrealizowanych projektów są: publikacja ebooka „Zrównoważona restauracja”, warsztaty organizowane przez Akademię Inspiracji czy spotkaniach branżowe w ramach cyklu Szef dla Szefów. Firma współpracuje również z Federacją Polskich Banków Żywności. Efektem tego jest przygotowanie ponad 55 milionów posiłków oraz przekazanie ponad 22 185 ton produktów spożywczych od 2016 roku.