16 lipca 2024

mBank: wyższe oceny w indeksie Bloomberg Gender-Equality

W globalnym indeksie Bloomberg Gender-Equality (GEI) mBank uzyskał wzrost ocen w obszarze równego wynagradzania kobiet i mężczyzn oraz inkluzywnej kultury pracy. Bank stale rozwija działania na rzecz wzmocnienia kultury różnorodności i inkluzywności.

W tym roku mBank po raz trzeci znalazł się w indeksie Bloomberg Gender-Equality (GEI). Niezależni eksperci wysoko ocenili działania banku w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Uzyskana w tym obszarze ocena jest o 11,8 pkt. wyższa niż rok wcześniej i wynosi 94,1 pkt. Wyraźny wzrost, o 6,7 pkt., mBank osiągnął także w kategorii inkluzywnej kultury pracy.

Polityka różnorodności i inkluzywności – szkolenia dla całego banku

– Dużą satysfakcję sprawia nam, gdy widzimy, że podejmowane przez nas działania zostają docenione przez niezależnych, globalnych ekspertów. To dla nas dodatkowe potwierdzenie, że to co robimy zbliża nas do celu, że nie tylko wybraliśmy słuszny kierunek, ale także, że jesteśmy na właściwej drodze – mówi Agnieszka Kowalska, pełnomocniczka zarządu mBanku ds. różnorodności. – W ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy politykę różnorodności i inkluzywności, która określa zasady i praktyki dotyczące tego, jak tworzymy i utrzymujemy zróżnicowane miejsce pracy a także wyznacza cele na najbliższe lata – dodaje.

Od września 2022 r. bank prowadzi wewnętrzne szkolenia o różnorodności i inkluzywności. Wzięło w nich udział do tej pory już 1700 osób. Zagadnienia te zostały także wprowadzone, jako nowy moduł w szkoleniu dla nowych menedżerów i menedżerek. Dotyczy on zarządzania różnorodnością i inkluzywnych praktyk, w tym tego, jak stosować włączającą komunikację oraz unikać nieświadomych uprzedzeń. Stale prowadzimy szkolenia z zakresu zapobiegania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i innych zrachowaniom nieakceptowalnym. 

Ambasadorzy różnorodności

Z inicjatywy pracowników powstała grupa ambasadorów różnorodności. Współtworzy ona strategię zarządzania różnorodnością. Dodatkowo wspiera w realizowanych działaniach oraz szerzy wiedzę o włączających praktykach i korzyściach z ich stosowania w organizacji. Regularnie w komunikacji adresowanej do pracowników bank przybliża wielowymiarowość tej tematyki.  

mBank prowadzi także program dla rodziców „Witaj mamo, witaj tato”. Jego celem jest promowanie partnerskiego rodzicielstwa, wspieranie osób wracających po urlopie rodzicielskim, a także obalanie stereotypów dotyczących zaangażowania ojców i kariery kobiet.

Poziom zarządzania różnorodnością w mBanku został oceniono w badaniu Diversity IN Check. Bank znalazł się na liście firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce. Listę przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności, której sygnatariuszem mBank jest od 2018 roku.