20 lipca 2024

mBank opublikował raport ESG za rok 2023

mBank opublikował raport odpowiedzialności społecznej GRI (Global Reporting Initiative). Poprzedni rok minął w mBanku pod znakiem zielonych finansów, elektromobilnej transformacji, działań wspierających klientów oraz odpowiedzialności społecznej w ramach projektów związanych z edukacją matematyczną, malarstwem oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Od 2013 r. mBank co roku publikuje raporty ESG. Dane zawarte w raporcie za 2023 zostały poddane audytowi, który przeprowadziła firma KPMG. Taka dodatkowa weryfikacja sprawia, że raport mBanku jest jednym z najbardziej sprawdzonych i wiarygodnych na rynku.

W 2023 roku mBank kontynuował realizację Strategii Grupy mBanku na lata 2021-2025 zatytułowanej „Od ikony mobilności do ikony możliwości”. Zgodnie z jej założeniami została rozwinięta struktura ESG w organizacji. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce mBank powołał funkcję Chief Sustainability Officer.

Raport ESG mBank: ochrona środowiska i klimatu

Tylko w roku 2023 r. mBank sfinansował 7 inwestycji fotowoltaicznych, 2 inwestycje w farmy wiatrowe oraz dwie inwestycje hybrydowe (fotowoltaika i farma wiatrowa) o łącznej mocy 641 MW. Na ten cel bank przeznaczył ok. 1,15 mld zł. Łącznie portfel finansowania projektów OZE w mBanku to już 3,98 mld zł.

mBank wspiera klientów w pozyskaniu finansowania także w postaci emisji zielonych obligacji (Green Bonds). Emisja o wartości nominalnej 750 mln euro jest największą w historii emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) uplasowaną przez polski bank. Jest także największą emisją obligacji w Grupie mBanku. Z kolei kwota sfinansowanych Sustainability Linked Loans, czyli kredytów, których oprocentowanie zależy od spełnienia celów Zrównoważonego Rozwoju, wyniosła 1,12 mld zł.

W 2023 r. 10,1% kredytów hipotecznych dotyczyło budynków o niskim zużyciu energii. Blisko 90% pożyczek udzielonych w ramach specjalnej promocji dla mikroprzedsiębiorstw przeznaczono na zakup i montaż prokonsumenckich instalacji fotowoltaicznych, pozostała cześć pozwoliła sfinansować pompy ciepła, magazyny energii i zeroemisyjne środki transportu.

Zaostrzenie polityki klimatycznej i opracowanie ścieżki dekarbonizacji

Na podstawie metodyki Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF – organizacji, której mBank jest członkiem od 2022 roku) zidentyfikowano korporacyjny portfel mBanku w podziale na klasy aktywów zgodnie z SBTi. Oszacowano również ślad węglowy portfela aktywów korporacyjnych. Dzięki tym przygotowaniom mBank jest gotowy do opracowania oraz złożenia wniosku do SBTi już za parę tygodni.

W 2023 roku bank zaostrzył kryteria polityki klimatycznej. Obecnie stosuje się wykluczenia obejmujące między innymi: finansowanie kopalń węgla kamiennego, brunatnego, eksploracji gazu z łupków oraz energetyki jądrowej. Te założenia uzupełniają inne polityki sektorowe, również uwzględniające aspekt zrównoważonego finansowania, stosowane m.in. w odniesieniu do: branży rolno-spożywczej, branży motoryzacyjnej, sektora metali, szeroko pojętego budownictwa, branży nieruchomości, CRE oraz sektora ochrony zdrowia.

Bank prowadzi też szereg działań w zakresie redukcji emisji własnych oraz emisji swoich klientów. Dzięki temu zredukowano ślad węglowy w zakresie 1, 2 i 3 (z wyłączeniem kategorii 15) w porównaniu do 2022 r. o 6% na poziomie samego mBanku oraz o 4 proc. na poziomie grupy kapitałowej. Emisje portfela korporacyjnego (zakres 3, kategoria 15) zmniejszyły się o 4 proc.

Zwiększanie elektrycznej floty

W 2023 roku flota samochodowa mBanku powiększyła się o 66 aut elektrycznych i 9 hybryd plug-in. Łącznie flota składa się z 83 samochodów niskoemisyjnych. W siedzibie mBanku w Warszawie zainstalowano 51 ładowarek do pojazdów elektrycznych, w Łodzi – 6, a w pozostałych placówkach – 10.  Dodatkowo, mLeasing w poprzednim roku wziął udział w programie „Mój Elektryk” . Umożliwił przedsiębiorcom wykorzystanie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu sfinansowano 811 samochodów elektrycznych.

Odpowiedzialność wobec klientów

mBank wpiera klientów by potrafili i mogli efektywnie zarządzać swoimi finansami, dlatego nieustannie rozwija Menedżera Finansów. Dzięki niemu klienci mogą śledzić swoje wydatki, ustawiać limity budżetowe i na bieżąco kontrolować swoją sytuację finansową. Na koniec 2023 r. z Menedżera Finansów aktywnie korzystało 1,5 mln osób. Zgodnie z ostatnio ogłaszanym celem, mBank chce, by dzięki temu rozwiązaniu 50 proc. klientów było bardziej odpornych finansowo na wyzwania przyszłości.

Wprowadzono również rozwiązania, mające dać klientom pewność, że kontaktują się z nimi pracownicy banku. Od stycznia 2023 r. e-maile wysyłane z mBanku do klientów, którzy korzystają z poczty elektronicznej w popularnych serwisach, są oznaczone jako pochodzące od sprawdzonego nadawcy. Ponadto od marca wszystkie rozmowy prowadzane przez konsultantów lub doradców z placówek wymagają potwierdzenia tożsamości pracownika w aplikacji. Rozwiązanie zdobyło pierwsze miejsce w konkursie bankowych innowacji magazynu Forbes.

Raport ESG mBank: różnorodność

Dla mBanku równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy to fundament sprawiedliwego i efektywnego środowiska zawodowego, które umożliwia pełne wykorzystanie potencjału każdego pracownika. Ogólny udział kobiet na wszystkich stanowiskach kierowniczych w mBanku utrzymuje się na poziomie 43 proc. Osiągnięto cel równej reprezentacji płci w procesach zatrudnienia i awansów. 51 proc. osób zrekrutowanych lub awansowanych na stanowiska menedżerskie w 2023 r. to kobiety. Luka płacowa na koniec poprzedniego roku wyniosła 3,9 proc. (wg. danych GUS średnia luka płacowa w Polsce wynosi 7,2 proc.). Z kolei reprezentacja kobiet w organach kierowniczych głównych spółek zależnych mBanku wyniosła 23 proc.

Odpowiedzialność społeczna

Grupa mBanku od lat skupia swoje działania na rzecz odpowiedzialności społecznej w trzech obszarach: edukacji matematycznej, malarstwa oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2023 r. Fundacja mBanku przeznaczyła 3 mln zł na edukację matematyczną w Polsce. W ramach zaangażowania banku w twórczość malarską zakupiono 33 prace młodych artystów. Z kolei, jeśli chodzi o zeszłoroczny Finał WOŚP, mBank przeznaczył na ten cel 2 mln zł.