11 czerwca 2024

mBank przyjmuje „Zasady odpowiedzialnej bankowości” ONZ

mBank przyjmuje „Zasady odpowiedzialnej bankowości” pod patronatem ONZ. Podpisanie sześciu zasad, określonych przez inicjatywę ONZ zajmującą się zrównoważonymi finansami, potwierdza zaangażowanie mBanku w sprawy społeczne i środowiskowe. Bank, jako pierwsza instytucja w Polsce przystąpił do tej inicjatywy samodzielnie (bez wsparcia zagranicznego właściciela).

Odpowiedzialna bankowość

Zasady odpowiedzialnej bankowości (ang. Principles for Responsible Banking) zostały opracowane przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). Stanowią one globalny standard, jaki przyjmują największe instytucje finansowe na świecie, które są liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przystąpienie mBanku do tej inicjatywy potwierdza, że realizuje on społeczne i środowiskowe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dodatkowo postanowienia Paryskiego Porozumienia Klimatycznego zmierzające do zahamowania globalnego wzrostu temperatur na poziomie 1,5-2 °C.

– W mBanku jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za kondycję finansową naszych klientów, za budowanie społeczeństwa dobrobytu i równych szans. Także za środowisko naturalne. Wierzę, że możemy odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność będzie przynosiła korzyści naszemu otoczeniu, w tym naszym klientom, inwestorom, pracownikom, partnerom biznesowym i całemu społeczeństwu – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Pomiar wpływu na społeczeństwo i środowisko

Jako sygnatariusz dokumentu Zasady odpowiedzialnej bankowości ONZ mBank będzie mierzyć swój wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Dodatkowo wyznaczać i realizować ambitne cele tam, gdzie ten wpływ jest największy, i regularnie informować o swoich postępach. Przystąpienie do tej inicjatywy ułatwi też zrozumienie ryzyka i wykorzystanie szans biznesowych związanych z transformacją gospodarki w kierunku „zielonego” i odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Kwestie zrównoważonego rozwoju są ważną częścią strategii biznesowej mBanku. Odpowiedzialne instytucje finansowe powinny angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych, środowiskowych i związanych z zarządzaniem w biznesie (ESG). mBank włącza się w walkę ze zmianami klimatu: pozostaje liderem w finansowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) i ogranicza swoje zaangażowanie w branże oparte na węglu. Jednocześnie mBank rozwija ofertę odpowiedzialnych inwestycji. Oferuje też przyjazne środowisku cyfrowe rozwiązania, takie jak np. mobilne karty płatnicze bez ich plastikowego odpowiednika. Ponadto mBank realizuje cele społeczne. M.in. we współpracy z WOŚP, przez skupiającą się na edukacji matematycznej mFundację oraz wspierający młodych artystów fundusz „m jak malarstwo”.

Podpisując Zasady odpowiedzialnej bankowości, mBank stał się jednocześnie członkiem UNEP FI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *