21 lipca 2024

mBank – ślad węglowy portfela kredytowego

mBank, przystąpił do organizacji Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Współpraca umożliwi określenie śladu węglowego portfela kredytowego banku.

mBank, jako pierwszy bank w Polsce, przystąpił do PCAF. Dzięki tej współpracy wyznaczy, zgodnie z najlepszymi standardami, ślad węglowy swojego portfela kredytowego. Stanowi on najważniejsze źródło emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością banku. Dlatego współpraca z PCAF to ważny krok w kierunku realizacji celów dotyczących neutralności klimatycznej. mBank zobowiązał się, że do 2030 roku osiągnie zerowy poziom emisji netto w zakresie 1. i 2., dotyczącym produkcji i zakupu energii na własne potrzeby. Natomiast do roku 2050 ma być neutralny klimatycznie w zakresie 3., dotyczącym wszystkich pozostałych emisji. 

PCAF zrzesza ponad 240 instytucji finansowych na całym świecie. Organizacja opracowała jednolity, globalny standard liczenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych dla sektora finansowego. Dzięki temu mogą one rzetelnie ujawniać emisje, których źródłem są klienci korzystający z ich finansowania i kapitału inwestycyjnego. Metodologia PCAF pozwala ocenić wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z kredytami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, kredytami hipotecznymi czy samochodowymi. 

mBank zaczyna drogę w kierunku neutralności klimatycznej od rzetelnego obliczenia swojego aktualnego śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.