30 maja 2024

mBank w indeksie Bloomberg Gender-Equality

mBank po raz drugi wszedł w skład globalnego Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Został doceniony za działania w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, dostępu do awansów, ułatwień dla kobiet wracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Także za rozbudowaną politykę przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym.

Indeks Bloomberg Gender-Equality wyróżnia spółki giełdowe, które aktywnie wspierają wyrównywanie szans w środowisku pracy.

– Polityka kadrowa mBanku, w duchu szacunku dla różnorodności, zmierza do zmniejszenia luki płacowej, zapewnienia różnorodności płciowej w rekrutacjach zewnętrznych, nominacjach wewnętrznych oraz przy planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku. Już dziś kobiety stanowią prawie 59 proc. pracowników banku. W przyszłości mają stanowić co najmniej 30 proc. składu zarządu i rady nadzorczej. Mamy świadomość, że przed bankiem jeszcze dużo pracy na rzecz równości płci. Jednak wyróżnienie Bloomberga utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Agnieszka Słomka-Gołębiowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku. 

Obecnie w sześcioosobowym składzie Zarządu mBanku nie ma żadnej kobiety, a w ośmioosobowej radzie nadzorczej są trzy.

Pięć istotnych obszarów

mBank jest jedną z 418 spółek z 45 krajów, którą wyróżniono w tegorocznej edycji indeksu Bloomberg GEI. Indeks analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. 

Równość płci w środowisku pracy mierzona jest w pięciu obszarach: 

  • kobiece przywództwo i rozwój talentów, 
  • równa płaca i parytet płac, 
  • inkluzywna kultura pracy, 
  • polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu 
  • marka prokobieca. 

Indeks nie dla każdego

Do indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg.

– Doceniamy mBank i inne 417 firm uwzględnionych w indeksie Bloomberg GEI 2022 za ich zaangażowanie na rzecz przejrzystości i wyznaczanie nowego standardu w raportowaniu danych związanych z różnorodnością płci. Mimo że próg włączenia do GEI wzrósł, lista członków wciąż też rośnie. Świadczy to o tym fakt, że coraz więcej firm pracuje nad poprawą wskaźników związanych z różnorodnością płci i zwiększa możliwości rozwoju różnorodnym talentom – komentuje Peter T. Grauer, prezes Bloomberga i założyciel U.S. 30% Club.