23 czerwca 2024

Milion na granty dla młodych naukowców i start-upów od ING

W ING ruszyła pierwsza edycja konkursu skierowanego do młodych naukowców i start-upów na najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii. To program grantowy, który wspiera projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zgłoszenia można wysyłać do 30 maja 2022 r. Pula nagród to 1 mln zł. 

– Od wielu lat promujemy rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem środowiskowym. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą i doświadczeniem. Teraz chcemy również zachęcać do działań na rzecz środowiska start-upy i młodych naukowców. W ogłoszonej w połowie 2021 r. Deklaracji Ekologicznej zobowiązaliśmy się do przekazania 2 mln zł na program grantowy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy nagradzać w konkursach organizowanych dwa razy do roku. Wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze więcej osiągnąć – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Wyzwanie: jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii?

Jury wybierze najbardziej innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na wyzwanie konkursu: Jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii. Bank zwraca uwagę na problemy takie jak smog, ubóstwo energetyczne i rosnące ceny energii. Najlepsze rozwiązania otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie 300 tys. zł, a za trzecie 150 tys. zł. Dodatkowo bank przewidział możliwość przyznania nagród specjalnych, o łącznej wartości 150 tys. zł.

– Przeprowadziliśmy wiele badań i rozmów ze start-upami i naukowcami – stworzyliśmy koncepcję konkursu adresującą potrzeby i oczekiwania tej grupy. Uwzględniliśmy elementy, które są dla nich istotne, m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do popularyzacji rozwiązań w zakresie czystej i dostępnej energiiTakże twórczego myślenia o kreowaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze ESG – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Innovation Officer ING Banku Śląskiego.

Granty dla młodych naukowców i relacje biznesowe

Dodatkową wartością udziału w programie, poza nagrodami finansowymi, jest możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami i firmami z portfolio ING. Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów ING, dotyczących projektowania nowych rozwiązań. Z kolei zwycięzcy będą mogli skorzystać jest możliwość indywidualnego mentoringu, dopasowanego do potrzeb prowadzonego przez nich projektu.

Zgłoszeń można dokonywać przez formularz online dostępny na stronie: www.ing.pl/programgrantowy