23 czerwca 2024

Mlekovita bardziej eko

Grupa Mlekovita, od lat stawia na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty jej działalności. Kieruje się bowiem przekonaniem, że ochrona środowiska naturalnego jest niezbędna do wytwarzania produktów wspierających zdrową i zrównoważoną dietę. Dlatego firma regularnie podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska.

Firma podejmuje szereg działań, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Modernizuje również swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku. Wśród największych przeprowadzonych modernizacji w ostatnich latach była m.in. budowa kotłowni gazowej i elektrociepłowni w zakładzie w Trzebownisku na.Podkarpaciu, elektrociepłowni w zakładzie w.Lubawie oraz nowej kotłowni gazowej w zakładzie w Morągu.

Selektywna zbiórka we wszystkich zakładach Mlekovita

W zakładach Mlekovity wdrożony jest system selektywnej zbiórki odpadów, które następnie przekazywane są uprawnionym odbiorcom. Natomiast o efektywności energetycznej firmy, w tym uzyskanych oszczędnościach energii w różnego rodzaju inwestycjach, świadczą pozytywne wyniki audytów, potwierdzone certyfikatami, wydanymi m.in. przez największe firmy certyfikujące na świecie.

W czerwcu 2021 r. firma otrzymała również certyfikat poświadczający, że poprzez wprowadzony system obrotu paletami, aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Dzięki temu zredukowane zostały:

  • zużycie drewna o 65 300 dm3, co oznacza uratowanie 63 drzew,
  • emisja dwutlenku węgla o niemal 110 000 kg (3 okrążenia kuli ziemskiej mniej),
  • produkcja odpadów o 12 648 kg (czyli 3 pełne śmieciarki mniej).

– Jako lider polskiej branży mleczarskiej dążymy do równoważenia celów we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym również w obszarze ochrony środowiska. Zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające m.in. kryteria ekologiczne, są niezwykle istotnym elementem strategii naszej firmy. Dbamy o to, aby produkowane przez nas produkty były nie tylko najwyższej jakości, ale również były przyjazne dla środowiska – mówi Dariusz Sapiński prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Produkty rolnictwa ekologicznego

W ramach działań prośrodowiskowych Mlekovita rozwija także swój asortyment w kategorii produktów ekologicznych. W portfolio firmy jest kilkanaście produktów (m.in. mleko świeże i.UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery), oznaczonych unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego. Znak ten potwierdza, że pochodzą one z surowca z gospodarstwa ekologicznego. Musi ono spełniać określone wymogi. M.in. nie używać środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz. 

Odchudzanie opakowań

Proekologiczne podejście Mlekovity dotyczy również pakowania produktów. Polega ono na ograniczaniu ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach. M.in. poprzez zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków do jogurtów z bezpośrednim nadrukiem. Pozwoliło to firmie zredukować ilość tworzyw sztucznych o 100 tys. kg w 2020 roku, a w obecnym – o kolejne 50 tys. kg.