12 czerwca 2024

MSCI: rating ESG dla Generali wzrósł do AAA

MSCI, firma ratingowa ESG, która globalnie poddaje ocenie blisko trzy tysiące przedsiębiorstw, zmieniła rating Assicurazioni Generali. Ocena wzrosła z poziomu AA do najwyższej możliwej AAA.

– Włączamy zrównoważony rozwój do wszystkich naszych działań, zgodnie z planem strategicznym „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. MSCI doceniło naszą dbałość przy wdrażaniu wiodącego w branży podejścia do zrównoważonego rozwoju, które jest zgodne z interesami inwestorów – Philippe Donnet, CEO Grupy Generali.

Ocena MSCI wykazała, że Generali stosuje najlepsze praktyki branżowe w zakresie ograniczania ryzyka związanego z klimatem w asekuracji, modelowania i produktów związanych z adaptacją i łagodzeniem zmian klimatu. Firma MSCI wymieniła również Generali jako lidera w swoim sektorze w kwestiach społecznych. Takich jak: prywatność i bezpieczeństwo danych, zarządzanie kapitałem ludzkim i odpowiedzialne inwestycje.

W ratingu doceniono również pozycję Generali wśród konkurencji w zakresie ładu korporacyjnego. Podkreślono m.in. w większości niezależną Radę Dyrektorów, niezależnego przewodniczącego oraz podział ról między przewodniczącym a prezesem. Także równowagę płci w Radzie Dyrektorów, jako czynniki wspomagające silny nadzór nad zarządem i zgodność z interesami inwestorów.

Generali zrównoważony rozwój zawarło w strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Jako odpowiedzialny ubezpieczyciel, inwestor, pracodawca i przedsiębiorca chce działać na rzecz dobra.

MSCI ESG Research zapewnia dogłębne badania, oceny i analizy praktyk biznesowych spółek związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Badania mają na celu dostarczenie kluczowych danych, które mogą pomóc inwestorom instytucjonalnym w identyfikacji ryzyka i możliwości, które tradycyjne badania inwestycyjne mogą przeoczyć. MSCI ESG Ratings są również wykorzystywane w konstrukcji indeksów MSCI ESG.