23 czerwca 2024

NBS Communications: agencja PR policzyła swój ślad węglowy

NBS Communications – prawdopodobnie jako pierwsza agencja PR w Polsce – monitoruje całkowitą emisję gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio i pośrednio w związku z prowadzoną działalnością. NBS będzie na bieżąco obliczać swój ślad węglowy, by świadomie nim zarządzać. Agencja chce minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Zamierza także zachęcać swoich klientów do podjęcia podobnych działań. Planuje też redukcję emisji w kolejnych latach.

– W NBS od dawna poważnie podchodzimy do tematu zmian klimatycznych. Chętnie angażujemy się w proekologiczne inicjatywy oraz włączamy w projekty naszych klientów ograniczające lub rekompensujące negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Razem posadziliśmy niejedno drzewo, organizowaliśmy warsztaty recyklingowe i eventy zero waste. Wspieraliśmy także stawianie uli na dachach biurowców. Na co dzień pracujemy dla firm i instytucji oferujących zielone produkty finansowe, realizujących projekty z zakresu OZE oraz wspierające rozwój elektromobilności – wskazuje Piotr Wojtaszek, prezes NBS Communications.

Agencja wspiera również klientów w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego w ramach sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Za sprawą unijnej dyrektywy CSRD, obowiązkiem tym objęte będzie coraz szersze grono firm. Począwszy od sprawozdań za 2024 rok.

– W przededniu tegorocznego Dnia Ziemi, wszystkich naszych partnerów pragniemy poinformować, że już teraz na bieżąco monitorujemy ślad węglowy NBS. Chcemy świadomie nim zarządzać i minimalizować wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Na bazie własnych doświadczeń, chętnie doradzimy klientom, którzy nie wiedzą od czego zacząć wyliczanie emisji – dodaje Piotr Wojtaszek.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami 

Agencja NBS Communications liczy swój ślad węglowy, wykorzystując do tego certyfikowane narzędzie Envirly. Zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami: GHG Protocol oraz ISO 14064-1. 

Całkowita wielkość emisji firmy w 2022 roku, w zakresach pierwszym, drugim i trzecim wyniosła 204,4 t eqCO2. 

– To tyle, ile wynosi przeciętna roczna emisja przypadająca na 23 mieszkańców Polski. Na tle branży usługowej jest to stosunkowo niewielka wartość, niemniej każda emisja gazów cieplarnianych negatywnie wpływa na środowisko. Dlatego dążymy do ich minimalizacji – mówi Krzysztof Woch, koordynujący projekt w NBS Communications.

Zdecydowana większość emisji NBS Communications (ponad 90 proc. w 2022 roku) dotyczy powierzchni biurowej wynajmowanej przez agencję. 

– To emisje z tak zwanego zakresu trzeciego, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Choć w naszym biurze stosujemy energooszczędne rozwiązania, to decyzje m.in. w zakresie źródeł zakupu energii elektrycznej leżą w gestii administratora budynku – wyjaśnia Krzysztof Woch. 

W tej sytuacji, ślad węglowy oblicza się na podstawie wielkości wynajmowanej powierzchni przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników emisyjności. 

– Jesteśmy przekonani, że dobro środowiska leży na sercu nas wszystkich i prowadzimy rozmowy z administratorem budynku na temat stopniowego wprowadzania kolejnych energooszczędnych rozwiązań, które obniżą emisyjność całego biurowca – dodaje dyrektor projektu.

Dojazdy coraz bardziej eko 

Obszarem, w którym NBS chce redukować swój wpływ na środowisko, jest transport, co będzie oczywiście wymagało zaangażowania całego zespołu. Już teraz pracownicy NBS wybierają ekologiczne sposoby dojazdu do biura – 2/3 takich przejazdów w 2022 roku realizowanych było komunikacją miejską. 

– Nasze dojazdy do pracy wygenerowały w zeszłym roku niespełna 1,1 t eqCO2, czyli średnio około 92 kg eqCO2 na osobę, gdyż duża część pracowników korzysta z komunikacji zbiorowej, a w cieplejszych miesiącach przesiada się na rowery. Pomimo dobrego wyniku w tym zakresie, ambicją naszego zespołu jest dalsza poprawa, dlatego w 2023 roku naszym celem jest obniżenie śladu węglowego związanego z dojazdami do pracy o 10-15% w przeliczeniu na pracownika. Przyjrzymy się także naszym podróżom służbowym i tam, gdzie to możliwe, będziemy szukać bardziej ekologicznych sposobów dojazdu – deklaruje prezes NBS Communications. 

Agencja zamierza także częściowo skompensować ślad węglowy wytworzony w obszarach, na które nie ma bezpośredniego wpływu lub ma wpływ ograniczony. W tym celu zamierza m.in. wziąć aktywny udział w jesiennej edycji sadzenia drzew w warszawskich lasach.