26 września 2023

Nestlé Waters zregeneruje lokalne obiegi wody

Do 2025 roku Nestlé zrealizuje ponad 100 projektów o łącznej wartości 130 mln USD,.wspierających regenerację lokalnych obiegów wodnych wokół swoich 48 rozlewni wody na całym świecie – również w Polsce. Podjęte działania mają na celu pomóc, by od 2025 roku w naturze pozostawało więcej wody niż Nestlé pobiera dla swojej działalności w biznesie Waters.

Nestlé wzmocni swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wody – w tym poszerzy współpracę z partnerami, a także będzie wspierać lokalne rozwiązania umożliwiające regenerację ekosystemów w obszarach zlewni wokół 48 zakładów rozlewniczych firmy. 

Badania rzeki Bystrej oraz kanalizacja w sołectwie Cynków

Obecnie Nestlé Waters rozwija współpracę ze społecznością lokalną Nałęczowa, gdzie zlokalizowany jest zakład rozlewniczy firmy, w którym do butelek trafia m.in. naturalna woda mineralna Nałęczowianka. Obecnie Nestlé Waters prowadzi badania mikrobiologiczne ważnej dla regionu rzeki Bystrej, analizując dane z pięciu różnych punktów pobrania próbek. Firma konsultuje wyniki pomiarów z Miejskim Zakładem Wodociągów i.Kanalizacji w Nałęczowie, poszukując wspólnych możliwości, wspierających poprawę jakości i czystości wody.

Dodatkowo Nestlé Waters inwestuje w kanalizację w sołectwie Cynków, położonym w sąsiedztwie rozlewni. Rozbudowa linii głównej kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją przepompowni stworzy możliwość podłączenia gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z kanalizacji. Inwestycja poprawi także bezpieczeństwo środowiskowe, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia lokalnej rzeki Bochotniczanki. Firma prowadzi także konsultacje z lokalnymi interesariuszami nad kolejnymi projektami w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami wody.

Działania w Polsce są elementem szerszej strategii

Działania podejmowane w Polsce, a także nowe inicjatywy na świecie, stanowią rozwinięcie zobowiązania z 2017 roku. Zgodnie z nim do 2025 roku wszystkie zakłady Nestlé Waters otrzymają certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS). Standard ten wymaga od użytkowników zasobów wody zrozumienia, jakie są wyzwania w tym obszarze. Ważne jest także wspólne działanie w ich obliczu. Rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie otrzymała ten prestiżowy, międzynarodowy certyfikat jako pierwsza fabryka w Polsce.

W celu wsparcia regeneracji lokalnych obiegów wodnych Nestlé do 2025 roku zrealizuje ponad 100 różnorodnych, wymiernych projektów. By pomóc w ich realizacji, firma zainwestuje 120 mln CHF (130 mln USD). 

– Dziś przyspieszamy naszą podróż, której celem jest wspieranie regeneracji lokalnych obiegów wodnych oraz rzucamy sobie wyzwanie, aby podjąć nowe, odważne kroki. Chcemy aktywnie pomagać w ochronie zasobów wodnych wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Aby to osiągnąć, będziemy współpracować z szeregiem partnerów w celu opracowania projektów, które odpowiedzą na lokalne potrzeby” – mówi Muriel Lienau, dyrektor Nestlé Waters w regionie EMENA.

Celem regeneracja oraz przywracanie obiegu wody

Zmiany klimatyczne, rosnące zużycie, urbanizacja i problemy z infrastrukturą to tylko niektóre z czynników wpływających na pogorszenie naturalnego obiegu wody. Tendencje te zakłócają przewidywalność opadów i dostęp do czystej wody. Dodatkowo zaś wzrastające temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe wywołują więcej powodzi i susz. 

– Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przyrody i odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi, chcemy wykraczać poza ochronę źródeł i pomagać w regeneracji oraz przywracaniu obiegu wody na terenach, na których prowadzimy działalnośćWyzwania te mają wymiar globalny, ale można im sprostać jedynie dzięki działaniom lokalnym. Nadszedł czas, żebyśmy poszerzyli swoje działania. Dzięki temu, że Nestlé jest obecne na całym świecie, możemy nabywać wiedzę od naszych lokalnych partnerów i pomagać rozwiązywać wyzwania związane z wodą tam, gdzie działamy – mówi Cédric Egger, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Nestlé Waters.

Zaangażowanie Nestlé zyska szerszy wymiar i będzie wykraczać poza własne operacje firmy, odpowiadając potrzebom i warunkom w poszczególnych lokalizacjach. Nestlé będzie współpracować z lokalnymi użytkownikami zasobów wody, społecznościami, partnerami i globalnymi ekspertami. Celem tych działań będzie zidentyfikowanie, opracowanie i realizacja projektów odpowiadających na konkretne wyzwania. Jako założyciel organizacji partnerstwa publiczno-prywatnego „2030 Water Resources Group” Nestlé zgromadziło bogate doświadczenia współpracy z liderami i ekspertami w zakresie rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki wodnej. Firma wykorzysta je podczas realizacji ponad 100 swoich projektów mających na celu poprawę ochrony wód. Obejmują on m.in. następujące działania i marki: Vittel, Buxton oraz Nestlé Pure Life

Wszystkie projekty są wymierne. Ich mierzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metodologii Volumetric Water Benefit Accounting (VWBA), opracowanej przez World Resource Institute. Metoda ta zapewni spójność analizy oraz potwierdzenie, że aktywności odpowiadają na obecne i przyszłe wyzwania wodne. Projekty będą m.in. rewidowane przez nowo powołany panel ekspertów zewnętrznych. Nestlé będzie na bieżąco informować o postępach.  .