20 lipca 2024
Raport ESG Nexera

Nexera publikuje pierwszy raport ESG. Do 2040 roku firma chce być neutralna klimatycznie

Nexera (dostawca multi-światłowodów), opublikowała „Raport zrównoważonego rozwoju 2023”. Podsumowuje w nim po raz pierwszy swoje roczne działania z zakresu ESG. Firma wykorzystuje zieloną energię w urządzeniach aktywnych OLT, a także działa na rzecz redukcji CO2 swojej floty samochodowej, a w ramach programu NEXERA Heroes angażuje się we wsparcie społeczności lokalnych. W minionym roku wsparła łącznie 25 organizacji i inicjatyw kwotą 450 tys. zł na działania charytatywne.

Rozwijana przez Nexerę sieć multi-światłowodowa nie tylko przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, ale także zużywa o 60 proc. mniej energii niż inne technologie dostępu do sieci. Infrastruktura światłowodowa wymaga również do 90 proc. mniej materiałów w porównaniu do tradycyjnych kabli miedzianych. W związku z tym Nexera zadeklarowała podjęcie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Raport ESG Nexera: zielona energia napędza cyfryzację

Już w marcu 2022 roku firma wdrożyła program wykorzystywania energii z zielonymi certyfikatami, a także zobowiązała się do zasilania swoich urządzeń aktywnych OLT energią ze źródeł niskoemisyjnych. Od 2023 roku w Nexerze obowiązuje również polityka samochodowa umożliwiająca zakup aut wyłącznie z napędem hybrydowym lub elektrycznym.

Obszar ESG jest nierozłącznie związany z naszym biznesem. Cyfryzacja naturalnie napędza rozwój gospodarczy i podnosi standard życia lokalnych społeczności. Łącze światłowodowe stanowi najbardziej ekologiczną technologię dostępu do internetu. Przejście jednego abonenta na światłowód przekłada się na obniżenie zużycia energii o nawet 30 kWh rocznie. Przy milionie użytkowników oznacza to redukcję emisji CO2 o aż 25 tysięcy ton rocznie. Naszym priorytetem na rok 2024 jest większe skupienie się na łańcuchu wartości oraz ochrona bioróżnorodności na obszarach objętych naszą siecią, poprzez wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych – tłumaczy Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

Sieć lokalnych inicjatyw

Spółka wspiera lokalne społeczności i organizacje charytatywne poprzez program Nexera Heroes. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało aż 25 organizacji i inicjatyw, a jego łączna kwota przekazana na cele charytatywne wyniosła około 450 tysięcy złotych. Firma zrealizowała także program pomocy humanitarnej NextHome, wspierający uchodźców z Ukrainy, a od 2022 roku Nexera uczestniczy w projekcie UA4UA, pomagającym osobom z Ukrainy w nauce języka polskiego online.

Jesteśmy firmą zobowiązaną do tworzenia wartości długoterminowej. Uczyniliśmy kwestie ESG  częścią strategii przedsiębiorstwa i wyznacznikiem naszego rozwoju. Wszystkie działania z zakresu odpowiedzialnego zarządzania prowadzimy opierając się na Strategii Odpowiedzialnego Biznesu, która wyznacza kierunki działań wdrażających zasady środowiskowej, społecznej i korporacyjnej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach naszej działalności – komentuje Justyna Chmielewska, odpowiedzialna w Nexerze za strategiczne doradztwo w obszarze ESG.

Raport ESG Nexera: cyfrowy rozwój w dobrych rękach

Nexera realizuje założenia ESG również w obszarze ładu korporacyjnego poprzez licznie wdrożone polityki i obowiązujące programy służące wsparciu pracowników. Firma posiada mapę talentów, która wspiera indywidualny rozwój, ale zarazem budowanie mocnych relacji w zespołach i odpowiedzialnych organizacjach. Inwestycje w rozwój pracowników to także regularne szkolenia, których łączna liczba godzin wyniosła imponujące 8472. Dzięki regularnej ocenie za pomocą badania klimatu organizacji przy użyciu narzędzi Gallup Q12 widoczny jest systematyczny wzrost wyników, który w 2023 roku wyniósł 8,9 w 10-punktowej skali.