12 czerwca 2024
esg mbank

Nie możemy zejść z drogi do neutralności klimatycznej

O nowej strategii biznesowej mBanku „Od ikony mobilności do ikony możliwości” w kontekście zasad ESG – wpływu instytucji finansowej na środowisko i społeczeństwo – rozmawiamy z Agnieszką Słomką-Gołębiowską przewodniczącą Rady Nadzorczej mBanku.

1. Jakie są założenia nowej strategii ESG w mBanku w zakresie wpływu na środowisko?

Po raz pierwszy ESG jest integralną częścią strategii biznesowej mBanku. Zdecydowaliśmy się postawić sobie cele klimatyczne. Jasno mówimy, że identyfikujemy się z założeniami Porozumienia Paryskiego i chcemy być neutralni do 2050 r. Do 2030 r. osiągniemy neutralność klimatyczną w zakresie pierwszym i drugim. 

Dobrze przygotowaliśmy się do etapu strategii biznesowej uwzględniającej ryzyko ESG i cele klimatyczne. Mamy świadomość, że nie możemy zejść z tej drogi.

2. Czyli teraz można patrzeć szerzej i widzieć więcej…

Zdecydowanie. Poprzednia strategia odnosiła się do 9 celów ONZ, obecna uwzględnia ich już 14. Każdy z nich realizujemy w naszych działaniach. Dotyczy to nie tylko celów związanych z klimatem i środowiskiem. Realizujemy zadania edukacyjne – jako spółka technologiczna, oferujemy narzędzie wspomagające zarządzanie pieniędzmi. Wiemy doskonale jak duży problem jest w naszym społeczeństwie z podstawowymi umiejętnościami matematycznymi, w tym liczeniem. Nasz finansowy asystent wspomaga klientów. Z jednej strony jest to narzędzie biznesowe, z drugiej uczy i pomaga w konkretnym zagadnieniu.

3. Kilkanaście dni temu mBank informował o podpisaniu „Zasad odpowiedzialnej bankowości”. Czego one dotyczą?

Zasady odpowiedzialnej bankowości są inicjatywą United Nations Environment Program for Financial Institutions (UNEP FI) skierowaną do instytucji finansowych w duchu celów klimatycznych ONZ i Porozumienia Paryskiego. Przystąpienie przez mBank do tej inicjatywy pokazuje, jak bardzo jesteśmy świadomi naszej roli w zielonej transformacji gospodarki. Te zasady to ustrukturyzowana droga do diagnozy własnego wpływu na otoczenie, wyznaczenia celów, a następnie poprawy i w końcu raportowania. To w naszym biznesie narzędzie wspomagające. Zakłada dobrowolność określania celów środowiskowych, ale zobowiązuje do ich realizacji.

4. Kto jeszcze w Polsce jest sygnatariuszem tych zasad?

Na świecie to 260 instytucji. W Polsce – my jesteśmy pierwsi i na razie jedyni. Owszem, międzynarodowe grupy finansowe są członkami UNEP FI i sygnatariuszami zasad. Jednak, poza nami, żaden bank działający w Polsce nie zdecydował się na ich bezpośrednie podpisanie.

5. Do realizacji celów klimatycznych potrzebne jest zaangażowanie wszystkich pracowników. Jak to wygląda w mBanku?

Agenda ESG stała się jednym z kluczowych elementów naszej strategii. W jej wdrażanie i realizację zaangażowani są wszyscy członkowie zarządu, Rada Nadzorcza i pracownicy na wszystkich szczeblach. Czynniki ESG są jednym z kryteriów oceny pracy ponad 100 kluczowych menedżerów mBanku. Na pewno bardzo pozytywna i pomocna jest niska średnia wieku w naszym banku. Mamy młodych ludzi, którzy mają rodziny i coraz częściej patrzą szeroko, wybiegając poza komfortowe tu i teraz. Prace nad dostosowaniem klimatycznym trwają u nas od lat. Widzimy jak wiele osób się w nie angażuje i jesteśmy przekonani, że z tym problemu nie będzie.

6. Czy konkretne inicjatywy zostały już podjęte?

Oczywiście – zarówno inicjatywy dotyczące naszych usług, jak i funkcjonowania banku, jako instytucji. Np. każdy wprowadzany do oferty produkt oceniamy pod kątem jego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Mocno skupiamy się na redukcji naszych własnych emisji. Wymieniamy flotę na pojazdy o niskiej emisyjności, zmniejszamy ilość odpadów, eliminujemy papier z procesów oraz plastikowe karty. Od kilkunastu miesięcy nasza warszawska centrala znajduje się w budynku spełniającym bardzo rygorystyczne kryteria emisyjności. Do potwierdzenia skutecznego wdrożenia zmian i osiągnięcia neutralności klimatycznej stosujemy naukowo opracowaną metodologię: Science Based Targets Initiative.

7. Jak firmy w Polsce radzą sobie z dostosowaniem do nowych przepisów? Czy jako bank planujecie im pomagać i wspierać ich?

Przez nasze działania i inicjatywy chcemy pokazywać na czym polega agenda zrównoważonego biznesu. Wychodzimy z założenia, że najpierw musimy posprzątać swoje podwórko, zanim wejdziemy na czyjeś. Dlatego bank zadeklarował jasno cel neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2. Wymogi taksonomii sprawiają, że bank musi poznać swój portfel kredytowy pod kątem ryzyka klimatycznego i wprowadzić odpowiednie miary. Dzięki temu będziemy wiedzieć jaką działalność chcemy finansować, a z jakiej zrezygnować.

Poza finansowaniem projektów transformacyjnych będziemy edukować. Coraz częściej klient przychodzi do nas i mówi: muszę zmniejszyć emisję CO2, jak wy mi w tym pomożecie? 

8. I wówczas powinien usłyszeć od banku wskazówki?

Oczywiście. Nie tylko powiemy klientowi, że może postawić własną farmę fotowoltaiczną, która zasili jego firmę. Skontaktujemy go też z firmami, które będą mogły ją dla niego zbudować.

Dziękuję za rozmowę.