12 czerwca 2024

Odpowiedzialny biznes – świadomość a praktyka 

Aż 80 proc. wrocławskich firm uważa, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są potrzebne. W praktyce aktywność w tym obszarze podejmuje tylko 45 proc. z nich. Co stoi za ich motywacjami i jak ich działalność wiąże się z edukacją? – na te pytania odpowiada raport „Odpowiedzialni za przyszłość”. 

Czym jest odpowiedzialność za przyszłość?

Autorzy raportu założyli, że niezależnie od tego, czy używamy pojęcia CSR, ESG czy zrównoważony rozwój do określenia działań społecznych biznesu, to ich istota jest taka sama. Jest nią pozytywne, odpowiedzialne oddziaływanie na to, co wokół nas. Także dbanie o to, co dopiero przed nami, a nawet przed pokoleniami, które nastaną po nas.

– Sprawdziliśmy nie tylko stosunek wrocławskich firm do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale też postrzeganie edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie perspektywy współpracy stoją pomiędzy tymi środowiskami, które łączy więcej niż może się wydawać –mówi Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Jest dobrze, ale może być lepiej

Badaniem objęto firmy działające we Wrocławiu i na terenie aglomeracji wrocławskiej. Wykazano w nim, że jakość, intensywność i różnorodność działań społecznych/CSR wrocławskiego biznesu jest oceniana w większości umiarkowanie. Najlepiej oceniono różnorodność działań (46 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych). To sugeruje, że firmy aktywnie angażują się w różne aspekty odpowiedzialności społecznej, nie ograniczając się do jednego rodzaju działalności. Jak podkreślają autorzy różnorodność ocen może świadczyć o tym, że warto jednak skupić się na intensyfikacji i jakości działań. Dodatkowo na odpowiednim pokazywaniu ich światu, tak by były dobrze oceniane. Może to wpłynąć pozytywnie na ogólny wizerunek wrocławskiego biznesu i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu CSR czy ESG.

Duży biznes musi więcej?

Większość firm prowadzących działania CSR to duże przedsiębiorstwa (48 proc.). Nie umniejsza to jednak roli społecznego zaangażowania mniejszych firm, które odgrywają ważną rolę w promowaniu odpowiedzialności społecznej. Eksperci cytowani w raporcie podkreślają, że wiele mikro, małych i średnich firm realizując swoje cele biznesowe, rozumie swoją rolę społeczną . Angażują się one w akcje, które uwzględniają szeroko rozumiany interes społeczny, zrównoważony rozwój czy aspekty środowiskowe.

Brak pomysłu bolączką CSR?

Połowa firm, które nie podejmują działań społecznych i nie planują ich podjęcia, wskazało, że powodem tego jest brak pomysłu na działania zgodne z ich profilem lub niedostrzeganie korzyści.

– Dane te pokazują, że konieczne jest upowszechnianie dobrych praktyk, szerzenie inspiracji, a nawet przygotowywanie gotowych do zaadaptowania programów, inicjatyw, pomysłów. Szansę na wykazanie się mają tu różnego typu organizacje społeczne, których pomysły mogą zmienić postawę firm i zachęcić je do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość na dowolną, nawet małą skalę – podkreśla Agnieszka Pałys, prezeska Fundacji Pro Mathematica, dyrektorka ds. Prawnych i Organizacyjnych WPT.

Każdy z nas może mieć wpływ

Głównymi motywacjami firm do podejmowania działań CSR jest bieżąca sytuacja społeczna  oraz wpływ pracowników. Takie motywacje do rozpoczęcia działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu mają duże znaczenie w kontekście zakresu obszarów, których będą one dotyczyć. W większości wskazywano kwestie związane z ochroną środowiska. Najczęściej są one łączone z tematem zdrowia oraz zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności.

– Żadna z firm nie funkcjonuje w próżni. Ważne jest, by reagując na czynniki zewnętrzne, planowały one swoje działania tak, by nie były one tylko akcjami marketingowymi, ale działaniami przynoszącymi realne korzyści – mówi Konrad Kucharski z agencji Insight.

Edukacja podstawą przyszłości 

Biznes zgadza się z tym, że edukacja ma ogromny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i nasze życie. Przyznaje też, że szkoła nie przygotowuje dzieci i młodzieży do realiów rynku pracy i biznesu.

Przedstawiciele biznesu zdecydowanie zgadzają się z koniecznością prowadzenia edukacji w sposób, który przygotowuje uczniów do rozwoju w warunkach konkurencyjności, zmienności i umiejętności adaptacji, bez których nie funkcjonuje dziś biznes. 95 proc. badanych uważa, że szkoła powinna skupiać się na rozwijaniu praktycznych umiejętności związanych z rynkiem pracy, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i współpraca zespołowa. Dodatkowo zdaniem 97 proc. badanych szkoła powinna zapewniać możliwość zdobycia doświadczenia poprzez praktyki zawodowe, staże i projekty biznesowego świata. 94 proc. z nich zgadza się z tym, że szkoła powinna integrować naukę teoretyczną z praktycznymi zastosowaniami. Po to, aby uczniowie zobaczyli, jak można stosować wiedzę w praktyce biznesowej. 

– Przedstawiciele biznesu niemal jednogłośnie twierdzą, że polskie szkoły trzeba dostosować do wymogów współczesnego świata i konkurencyjnego rynku pracy. Deklarują chęć do podjęcia takich działań. To dobry trend szczególnie w kontekście tego, że edukacja, choć znajduje się w czołówce, to nie jest głównym priorytetem projektów CSR czy ESG. Do współpracy potrzeba jednak również zaangażowania szkół – komentuje Marta Bodys z agencji Insight.

Edukacja wymaga zmian

Środowisko biznesowe nie tylko uważa, że polska edukacja wymaga zmian. 60 proc. respondentów jest zdania, że biznes powinien wziąć odpowiedzialność za kształt polskiej edukacji i zaangażować się w jej rozwój. Biznes ma wizję na to, jak angażować się w edukację. Ważne jest partnerskie podejście i wykorzystywanie know-how. Współpraca biznesu i edukacji nie musi dotyczyć tylko sponsoringu. Może mieć formę:

  • nawiązywania partnerskich relacji z lokalnymi szkołami, 
  • rozwoju programów mentoringowych pozwalających na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, z uczniami i nauczycielami,
  • zapewnienia praktyk zawodowych dla uczniów, umożliwiających im zdobycie praktycznego doświadczenia i wglądu w realia biznesu.

– Raport rzuca światło na kluczowe umiejętności, które powinny być rozwijane w systemie edukacji, ale również, podkreśla rolę biznesu w kształtowaniu przyszłości edukacji. Angażowanie się biznesu w rozwój edukacji nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością, która przyniesie korzyści zarówno uczniom, jak i biznesowi, zapewniając im potencjał rozwoju w przyszłości – podsumowuje Katarzyna Wolniak, Koordynatorka inicjatywy Projektujemy przyszłość. Edukacja z Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Raport „Odpowiedzialni za przyszłość” przygotowali: Wrocławski Park Technologiczny, Fundacja Pro Mathematica i Insight.