14 kwietnia 2024

12 mld USD wsparcia dla elektryków

Prezydent Biden ogłosił pakiet finansowy o wartości 12 mld USD. Przeznaczony jest dla producentów samochodów, którzy chcą przekształcić fabryki do produkcji pojazdów elektrycznych.

Na rynek trafi 10 mld USD w pożyczkach i 2 mld USD w dotacjach. Kluczowe kryteria dla wnioskodawców to utrzymanie miejsc pracy, wynagrodzeń i świadczeń. Dodatkowo, priorytetowo będą traktowane projekty, które wspierają inicjatywy administracji kierujące inwestycje do społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wsparcie środowiska i utrzymanie miejsc pracy

– Budowanie gospodarki opartej na czystej energii może i powinno stanowić szansę dla firm motoryzacyjnych i pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych. Tych wszystkich, którzy budowali amerykańską gospodarkę przez dziesięciolecia. Finansowanie z programu Investing in America przyczyni się do realizacji tego celu poprzez tworzenie miejsc pracy w przemyśle samochodowym w kraju i pomaganie firmom w unikaniu bolesnych likwidacji zakładów – napisano oświadczeniu Białego Domu.

Programy finansowania uruchomione przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), to inicjatywy przyspieszające przejście na czysty transport. Prezydent Biden podpisał w 2021 r. rozporządzenie wykonawcze nakazujące, aby pojazdy o zerowej emisji stanowiły połowę sprzedaży nowych pojazdów w USA do 2030 r.
Program pożyczkowy DOE zapewni do 10 mld USD na projekty konwersji produkcji motoryzacyjnej. Finansowane projekty uwzględniają zatrzymanie pracowników, zapewnienie wysokich wynagrodzeń i świadczeń oraz zobowiązania do utrzymania otwartych obiektów do czasu ukończenia nowych. W przypadku projektów, które przekształcają istniejącą fabrykę, czynniki oceny obejmują wkład w lokalną gospodarkę, historię i przewidywane zatrudnienie oraz czas trwania inwestycji. Wnioskodawcy, którzy obecnie płacą najwyższe wynagrodzenia w swojej branży i pozapłacowe świadczenia kompensacyjne, także otrzymają priorytetowe wsparcie.

10 mld USD w pożyczkach, 2 mld USD dotacji

Z kolei program dotacji o wartości 2 mld USD będzie wspierał ekspansję lekkich, średnich i ciężkich zelektryfikowanych pojazdów. Dodatkowo produkcję komponentów. Dotacje podzielono na projekty związane z krajową produkcją pojazdów hybrydowych, elektrycznych hybrydowych typu plug-in, elektrycznych typu plug-in. Także pojazdów elektrycznych z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Preferencje dotyczą projektów, w których firmy zobowiążą się do wysokich płac dla pracowników produkcyjnych i utrzymywania układów zbiorowych pracy.

Oprócz pożyczek i dotacji, administracja ogłosiła również, że zamierza zainwestować 3,5 mld USD. Dodatkowe pieniądze przeznaczy w zwiększenie produkcji zaawansowanych akumulatorów i materiałów akumulatorowych do pojazdów elektrycznych i magazynowania w sieci.

– Zapowiedzi pokazują zrozumienie przez prezydenta Bidena, że budowanie samochodów przyszłości wymaga również pomocy społecznościom, dla których wyzwaniem jest odejście od silnika spalinowego – powiedziała Jennifer M. Granholm, Sekretarz ds. energii. 

Źródło: ESGToday