26 września 2023

Panattoni: ESG w europejskiej logistyce

W zdobywaniu nowych klientów pomagają dobre praktyki ESG – wynika z raportu o zrównoważonym rozwoju w europejskiej logistyce. Jego współautorami są kancelaria HFW, Analytiqa oraz Panattoni.

Raport dotyczy ESG w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw. Zdaniem blisko 80 proc. respondentów kluczowe w najbliższych pięciu latach będą działania ukierunkowane na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ich działalności. W przypadku powierzchni magazynowo-produkcyjnych oznacza to działania ukierunkowane na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Głównie poprzez dobór odpowiednich rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków.

ESG w logistyce: Rośnie rola technologii i digitalizacji

Publikacja „European Logistics & Supply Chain Sustainability Report 2022” wychodzi w istotnym dla sektora logistycznego czasie – rośnie znaczenie sieci dostaw ze względu na szybki rozwój e-commerce. Zwiększa się także rola technologii i digitalizacji. Co istotne, siłą napędową zmian w sektorze logistycznym pozostaje zrównoważony rozwój, znajdujący się na szczycie listy priorytetów zarządów wielu firm.

W badaniu zapytano respondentów m.in. co skłania producentów, handlowców i operatorów logistycznych do bardziej zrównoważonych działań w biznesie. Najważniejszymi czynnikami zachęcającymi do podjęcia działań w zakresie ESG, okazała się konieczność spełnienia wymogów regulacyjnych i prawnych. Kolejnym – chęć wywierania pozytywnego wpływu na środowisko.

– Droga do zrównoważonego rozwoju nie jest jednak łatwa. Wiele firm w logistycznym łańcuchu dostaw działa pod wysoką presją kosztów, ogromnej konkurencji i niskiej marży. Stąd wydatki na wdrożenie inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla prawie 2/3 firm – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director w Panattoni.

Złożoność kwestii ESG w logistyce i łańcuchach dostaw

Większość operatorów logistycznych jest przy tym zaniepokojona złożonością wdrażania kwestii ESG, gdy te obawy są znacznie niższe u klientów sieci logistycznych.

– Bez wątpienia utworzenie bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw, obejmujących operacje intermodalne i międzynarodowe, będzie wymagało zintegrowania działań przedsiębiorców, rządów i konsumentów – dodaje Emilia Dębowska.

Z badania wynika, że cele ESG uwzględnia w przetargach 69 proc. firm. 

– Chociaż większość respondentów uwzględnia te cele w procesach przetargowych, to w tym obszarze nadal jest jeszcze wiele zrobienia. Zwłaszcza, że tylko jedna czwarta z nich wpisuje je później jako twarde zobowiązania do umów. Mniej niż połowa uwzględnia je tylko jako cele aspiracyjne – mówi Matthew Gore, Partner w HFW.

Obok transportu, działania ESG skupiają się w dużej mierze na zasobach powierzchni magazynowo-przemysłowych. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w budynkach może znacząco pomóc ich użytkownikom w redukcji śladu węglowego. Najbardziej istotne – aż dla 92 proc. respondentów – są przy tym działania związane z efektywnością energetyczną budynku. Chodzi o wykorzystanie oświetlenia LED, paneli słonecznych, pomp ciepła, itp. W drugiej kolejności (59 proc.) wskazują na rozwiązania ograniczające zużycie wody pitnej oraz większe wykorzystanie wody szarej i deszczówki. Aż 53 proc. zwraca uwagę na stacje ładowania samochodów elektrycznych, a 45 proc. na kwestie związane z well-being pracowników. Bioróżnorodność jest ważna lub bardzo ważna dla 39 proc. badanych.

Pomocne zachęty finansowe

70 proc. wszystkich badanych uważa, że pomocne w szerszym wdrażaniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju byłyby zachęty finansowe. Presja ze strony klienta jest istotna dla ¾ firm 3PL i tylko 1/3 respondentów w branży produkcyjnej oraz handlowej.

Mimo wyzwań, przedsiębiorcy zauważają jednak korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie ESG. Może to uczynić ich bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, klientów, pracowników i wreszcie konsumentów. Dla 2/3 firm z sektora 3PL oraz ponad 2/5 producentów i handlowców stosowanie praktyk ESG już przełożyło się na nowy biznes. 48 proc. firm 3PL i 31 proc. firm produkcyjnych oraz handlowych wskazuje na poprawę współpracy wewnętrznej. Przedsiębiorcy zauważają również większy rozgłos medialny i szerszy dostęp do rządowych dotacji oraz wsparcia finansowego.

Badanie przeprowadzono na grupie obejmującej dostawców usług logistycznych, spedytorów, branżę kurierską oraz nabywców usług logistycznych z sektora produkcyjnego i handlowego. Odbyło się w 12 krajach Europy, w tym Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Pełny raport dostępny jest tutaj.