23 czerwca 2024

P&G – zerowa emisja netto gazów cieplarnianych do 2040 r.

Procter & Gamble ogłosił plan przyspieszonych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Firma wyznaczyła sobie nowy cel. Chce osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych w obrębie swojej działalności operacyjnej i łańcucha dostaw do 2040 roku. Ponadto P&G, wskazał cele pośrednie. Ich realizacja do 2030 r. pozwoli na przyspieszenie działań na rzecz klimatu jeszcze w tej dekadzie.

Kryzys klimatyczny dotyka wszystkie gospodarstwa domowe i rodziny na całym świecie. Większość konsumentów oczekuje od marek działań. Takich, które pomogą im prowadzić bardziej ekologiczny styl życia. Najnowsze badania naukowe wyraźnie pokazują, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatu.

Gotowi do działania

–  Jesteśmy zdecydowani wykorzystać innowacyjność i zdolności pracowników P&G do opracowania nowych rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym – powiedział David S. Taylor, CEO P&G. – To ambitne zadanie wymaga natychmiastowego działania i wykracza poza możliwości pojedynczej firmy czy kraju. W P&G jesteśmy gotowi stawić czoła tym wyzwaniom poprzez redukcję naszego wpływu na środowisko. Również poprzez wykorzystanie skali naszych działań, aby doprowadzić do współpracy z partnerami w całym łańcuchu dostaw firmy.

Plan osiągnięcia przez P&G zerowej emisyjności netto zakłada ograniczenie większości emisji w obrębie działalności operacyjnej firmy oraz łańcucha dostaw. Od dostawcy surowców do sprzedawcy detalicznego. W przypadku pozostałych emisji, które występują w tych kategoriach, a których nie można wyeliminować, koncern będzie stosować rozwiązania naturalne lub techniczne zmierzające do usunięcia i przechowywania dwutlenku węgla. 

Ambitne cele P&G

Cele, które P&G chce osiągnąć do roku 2030, mające mierzyć postęp w kierunku zerowej emisyjności netto zostały przedstawione w Science Based Targets Initiative (SBTi). Są nimi:  

  • Zmniejszenie emisji w zakresie działalności operacyjnej firmy o 50 proc. 
  • Zmniejszenie emisji w całym łańcuchu dostaw o 40 proc.

Procter & Gamble dołączył do kampanii ONZ „Race to Zero” i „Business Ambition for 1.5°C”, a także ogłosił nowy Plan Przeciwdziałania Zmianom Klimatycznym (Climate Transition Action Plan). Przedstawia w nim kompleksową strategię przyspieszenia działań klimatycznych i kluczowe wyzwania stojące przed firmą. Szczegółowy opis planu można znaleźć tutaj. Firma będzie informować o sukcesach i napotykanych przeszkodach w tym procesie. Chce wraz z innymi zdobywać doświadczenie i wspólnie osiągać postępy.

– Nikt nie ma dzisiaj odpowiedzi na wszystkie pytania, jak skutecznie osiągnąć zerową emisyjność netto. Niemniej, ten brak wiedzy nie powinien nas powstrzymywać – powiedziała Virginie Helias, Chief Sustainability Officer P&G – W realizacji naszych celów, wykorzystamy metody już istniejące, a także sięgniemy po dziś jeszcze niedostępne na rynku nowe, przełomowe rozwiązania. Będzie to wymagało współpracy sektora prywatnego, publicznego i organizacji non-profit. Będzie dotyczyło wszystkich obszarów naszej działalności biznesowej – od początku do końca cyklu życia naszych produktów.