13 kwietnia 2024

Strategia PGE: zeroemisyjność w 2040 roku

Strategia Grupy PGE do 2030 roku zakłada osiągnięcie absolutnej zeroemisyjności działalności (Net Zero) w 2040 r. Planowana jest rozbudowa portfela instalacji źródeł odnawialnych oraz rozwój zeroemisyjnej energetyki zawodowej i dekarbonizacji ciepłownictwa

W efekcie realizacji Strategii Grupa PGE ma być liderem w produkcji czystej energii, osiągnąć najwyższy wskaźnik satysfakcji klientów w sektorze energetycznym oraz stać się pierwszym wyborem jako pracodawca oraz partner biznesowy – czytamy w komuniacie. 

Kluczowymi długoterminowymi aspiracjami PGE są:

 • 100 proc. czystej energii dla klientów w 2040 roku;
 • zero emisji CO2 netto w 2040 roku;
 • zero niewykorzystanej energii.

Strategię przygotowano w oparciu o działalność Grupy PGE w strukturze po sprzedaży segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

Aspiracją Grupy jest absolutna zeroemisyjność działalności (Net Zero) w roku 2040 osiągana przy rozbudowie portfela instalacji źródeł odnawialnych, rozwoju zeroemisyjnej energetyki zawodowej i dekarbonizacji ciepłownictwa. Jednocześnie portfel magazynów energii zwiększy elastyczność systemu elektroenergetycznego, a konwersja energii elektrycznej na zielone paliwa umożliwi dekarbonizację innych sektorów gospodarki, wspierając tym samym aspirację zero niewykorzystanej energii – podano w komunikacie.

Podstawowe cele strategii obejmują:

 • Morskie farmy wiatrowe – budowa 2,5 GW mocy do roku 2030. Dodatkowo co najmniej 7 GW do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów;
 • Lądowe farmy wiatrowe – osiągnięcie 1,5 GW mocy do 2030 roku;
 • Farmy fotowoltaiczne – osiągnięcie 3 GW mocy do 2030 roku;
 • Elektrownie gazowe – budowa 2,2 GW mocy w blokach CCGT (Gryfino i Rybnik) do 2030 roku. Dodatkowo dalsze przepaliwowanie jednostek na zielony wodór lub wyposażenie ich w instalacje wychwytu dwutlenku węgla;
 • Elektrownie jądrowe – budowa 2,8 GW mocy do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów;
 • Bateryjne magazyny energii – budowa 1,2 GWe mocy do roku 2030;
 • Elektrownie szczytowo-pompowe – osiągnięcie 2,5 GWe mocy do roku 2035;
 • Magazyny ciepła i kotły elektrodowe – osiągnięcie 1,0 GWt mocy do roku 2035;
 • Instalacje do elektrolizy – budowa 300 MW elektrolizerów do 2035 roku. W konsekwencji osiągnięcie 10-15 tys. ton produkcji zielonego wodoru;
 • Ciepłownictwo sieciowe – osiągnięcie 40-50 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2030 przy likwidacji instalacji opalanych węglem do 2030 roku oraz 80 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2040.

Zeroemisyjność PGE w 2040 roku

Absolutna zeroemisyjność (Net Zero) w roku 2040 osiągana ma być poprzez redukcję emisji brutto gazów cieplarnianych w Zakresie 1 o 95 proc., w Zakresie 2 o 90 proc. i w Zakresie 3 o 90 proc. Przy pokryciu pozostałych emisji poprzez ich wychwyt oraz offsetowanie. Dodatkowo i równolegle dekarbonizacji ciepłownictwa indywidualnego będzie towarzyszyć elektryfikacja ciepłownictwa systemowego. PGE przewiduje budowę 1000 MWt kotłów elektrodowych i magazynów ciepła oraz 500 MWt systemowych pomp ciepła.

PGE chce przyczynić się do zatrzymania wzrostu emisji gazów cieplarnianych w transporcie poprzez dostarczanie rozwiązań dla bezpośredniej i pośredniej jego elektryfikacji. Dlatego zgodnie ze strategią, w roku 2030 osiągnięty zostanie cel 85 proc. zielonej energii w sieci trakcyjnej. Grupa rozpocznie dostarczanie zielonego wodoru dla lokomotyw w horyzoncie 2035 roku.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce. Jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Z kolei swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych szacuje na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów.

Źródło: ISBnews