23 czerwca 2024
Inwestycje w OZE

Pierwszy raport ESG Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przygotowała i upubliczniła pierwsze roczne sprawozdanie informacji niefinansowych. Raport Zrównoważonego Rozwoju dotyczy roku 2021 i został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI. 

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus sporządzono zgodnie ze standardami GRI Standards: opcja „Core”.

– To ważny moment dla całej naszej organizacji – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Jako spółka giełdowa spełniająca określone standardy, wkrótce zostaniemy zobligowani do raportowania wskaźników niefinansowych. My jednak postanowiliśmy to zrobić wcześniej, niezależnie od wymogów. Dlaczego? Bo w ciągu 8 lat działalności Columbus, która de facto przyczynia się do transformacji energetycznej w naszym kraju, rozwijaliśmy nie tylko biznes. Także społeczny megatrend zielonej energetyki. Budujemy świadomość społeczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i zaspokajamy interesy wielu grup docelowych: klientów, inwestorów, pracowników i lokalnej społeczności.

Beneficjentem środowisko

– Zrównoważony rozwój, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu to dla nas sposób działania na co dzień – komentuje Agnieszka Rozwadowska, dyrektor Biura Zarządu i CSR Columbus. – Chcę jednak zwrócić uwagę szczególnie na niemego beneficjenta działań naszej organizacji – środowisko naturalne, które dzieli się z nami swoimi zasobami, a my z troską i odpowiedzialnością dbamy o minimalizowanie naszego oddziaływania. Czerpiąc z natury to, co najlepsze, tworzymy ekosystem oparty o energię obiegu zamkniętego, najdoskonalsze źródło energii – OZE. Natura nie wystawia rachunków. W inwestycji długoterminowej to my jesteśmy zobligowani, moralnie i pokoleniowo, do spłacania naszego długu dzień po dniu. 

Współpraca z Carbon Footprint Foundation

Dzięki strategicznemu partnerstwu Columbus Energy z Carbon Footprint Foundation (organizacji NGO zajmującej się śladem węglowym), Grupa zidentyfikowała szerszy i pełniejszy wpływ działalności organizacji na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Szczególnie widoczne jest to w obszarze środowiskowym. Fundacja, działając na rzecz edukacji klimatycznej, wspiera Columbus Energy jako lidera nowoczesnej energetyki w napędzaniu zielonej transformacji Polski. Co istotne, zespół analityczny Carbon Footprint Foundation dokonał analizy działalności Grupy pod kątem śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach. Z tego ostatni zakres, z uwagi na złożoną strukturę Grupy liczącej ponad 100 spółek, zrealizowano w niepełnym, aczkolwiek istotnym wymiarze. 

– Odpowiedzialne i świadome zarządzanie wpływem środowiskowym, społecznym oraz dotyczące ładu korporacyjnego w Columbus to nie tylko standard rynkowy. To również misja, wizja i wartości, jakimi na co dzień się kierujemy – dodaje Katarzyna Rojek, dyrektor Działu Prawnego Columbus. 

Kolejne raporty Columbus planuje publikować cyklicznie, w następnych latach, informując o swojej działalności za miniony rok. 

Raport można pobrać bezpośrednio, klikając w niniejszy link.