12 czerwca 2024

Pierwszy raport niefinansowy White Star Real Estate

Spółka White Star Real Estate (WSRE) opublikowała po raz pierwszy raport ESG za 2022 rok. Dokument powstał zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Ponad 85 proc. budynków z portfela inwestycji White Star Real Estate posiadało na koniec 2022 roku certyfikat BREEAM lub LEED.

– Budowa obiektów zgodnych z najwyższymi standardami środowiskowymi, socjalnymi i etycznymi jest jednym z naszych priorytetów. Regularnie weryfikujemy jakość naszych projektów w oparciu o standardy certyfikacji BREEAM – mówi Agnieszka Wójcicka-Krupa z White Star Real Estate.

Zgodnie z wytycznymi Polityki ESG WSRE, w 2022 roku monitorowano emisję gazów cieplarnianych z działalności spółki w zakresach 1 i 2, zgodnie z GHG Protocol. W kolejnych latach spółka planuje poszerzać analizę o emisje pośrednie, powstające w łańcuchu wartości (zakres 3). Konkretnie chodzi o gospodarkę odpadami, podróże służbowe i dojazdy pracowników.

– Inwestowanie w ekologiczne rozwiązania w budownictwie to świadome kształtowanie naszego otoczenia oraz pozytywny wpływ na komfort życia wielu ludzi, którzy zamieszkują lub użytkują nasze budynki. Choć nie mamy prawnego obowiązku raportowania niefinansowego za rok 2022, postanowiliśmy przeanalizować wpływ naszej działalności na środowisko. Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy inspirować branżę do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki takiej analizie sami też wyciągamy wnioski i wiemy, co w przyszłości możemy robić jeszcze lepiej – dodaje Agnieszka Wójcicka-Krupa.

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju WSRE zmierzyła też dane społeczne i ładu korporacyjnego. Dodatkowo zostały też opisane aspekty ESG w poszczególnych projektach należących i zarządzanych przez firmę.