12 czerwca 2024

PKO BP chce być liderem transformacji ESG

Jednym z filarów nowej strategii PKO BP na lata 2023-2025 jest ESG. Bank chce być liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

Nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO BP zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wspierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników. Bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

Inne filary ogłoszonej właśnie strategii to:

  • Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank
  • Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów
  • Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
  • Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości
  • Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów
  • Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego