12 czerwca 2024

Platige Image członkiem inicjatywy UN Global Compact

Platige Image przystąpiło do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu. Celem UNGC jest globalne promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jako członek United Nations Global Compact, Platige Image zobowiązał się do wdrożenia  10 Zasad UN Global Compact. Dotyczą one praw człowieka, warunków pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firma zobowiązała się do corocznego raportowania postępów w tych działaniach.

Promocja i wdrażanie celów ONZ

– Przystąpienie do inicjatywy jest kontynuacją naszych działań w zakresie wdrażania zasad racjonalnego i zrównoważonego rozwoju. Wartości, na jakie stawiamy w ramach naszej strategii ESG to: różnorodność, tolerancja, artyzm, etyka, równość, otwartość, wspólnota, szacunek, wsparcie, wolność, transparentność i jakość – mówi Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Platige Image od lat z powodzeniem rozwija się na zagranicznych rynkach. Istniejące w USA od 2022 r. biuro aktywnie pozyskuje projekty na tamtejszym rynku reklamowym oraz szeroko pojętej branży kreatywnej. Realizując projekty dla największych globalnych firm, nie tylko na wspomnianym obszarze amerykańskim, ale też Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu, polskie studio będzie miało okazję promować określone przez ONZ cele. Przestrzeganie najwyższych światowych standardów dotyczących ESG usprawni także współpracę z międzynarodowymi przedsiębiorstwami, którym bliskie są ww. wartości.  

Dzięki przyłączeniu się do tej prestiżowej inicjatywy, polskie studio uzyska dostęp do specjalistycznych publikacji, webinarów, ale też szkoleń, które pozwolą aktywnie zaangażować pracowników firmy w realizację celów polityki dot. zrównoważonego rozwoju.