13 kwietnia 2024

Podwójna istotność – kogo i kiedy dotyczy?

Podwójna istotność to pojęcie, które obejmuje konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na jego kondycję finansową. Analiza podwójnej istotności wynika z regulacji zawartych w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESR).

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętych obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w regulacje wynikające z dyrektywy CSRD oraz ESRS

Rośnie grono firm objętych regulacjami

Istotnie powiększa się grono podmiotów, które w najbliższych latach zostaną objęte regulacjami powiązanymi z Europejskim Zielonym Ładem. Standardy ESRS dotyczą wielu zagadnień, związanych ze środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Będą one w istotny sposób wpływać na kształt unijnego rynku. M.in. poprzez rosnące oczekiwania w kwestiach ESG wobec partnerów handlowych w łańcuchach dostaw.

Wskaźniki ESRS mają za zadanie ujednolicenie standardów raportowania kwestii niefinansowych w obrębie Unii Europejskiej. Tworzone były we współpracy m.in. z Międzynarodową Radą ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedzialną za kreowanie międzynarodowych standardów ujawnień w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Unifikacja standardu ma ułatwić spełnienie nowych wymogów regulacyjnych przez przedsiębiorstwa, które wcześniej decydowały się na korzystanie z dobrowolnych ram raportowych, takich jak standardy GRI czy rekomendacje TCFD – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partnerka, Liderka ESG w KPMG w Polsce.

Standardy ESRS wprowadzają analizę podwójnej istotności

Podstawową ramą analiz zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność (ang. double materiality). Obejmuje ona konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na jego kondycję finansową. Taka analiza ma pomóc w wybraniu wskaźników, mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dodatkowo umożliwić mu przejrzystą komunikację z interesariuszami oraz zapewnić bazę do tworzenia przemyślanych strategii zmian w modelu biznesowym.

Firmy będą zobligowane do raportowania kwestii związanych ze strukturą zarządczą, strategią, zarządzaniem ryzykami i szansami ESG. Także wybranymi w analizie podwójnej istotności wskaźnikami środowiskowymi, społecznymi i w obszarze zarządzania.

Kogo obejmą wymogi ESRS?

Od 2025 roku zobligowane do publikacji swoich raportów za rok 2024 będą największe firmy (tzw. public interest entities, PIE), zatrudniające ponad 500 osób. W tym gronie znajda się też te, objęte do tej pory obowiązkami raportowymi na bazie dyrektywy NFRD. W kolejnych latach pula podmiotów poszerzy się o wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Będą miały obowiązek raportowania za rok 2025. Następnie o notowane na giełdzie małe i średnie przedsiębiorstwa, których obowiązek będzie dotyczył dopiero w raportach za rok 2026.

Wykorzystanie wskaźników ESRS pozwoli nie tylko spełnić wymogi regulacyjne, ale też pomoże w budowie wiarygodności na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zmiany w sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa, wynikłe z rzetelnej analizy zgromadzonych danych, ułatwić mogą pozyskiwanie finansowania czy ubezpieczenia – mówi Przemysław Oczyp, Partner w KPMG w Polsce.