23 czerwca 2024

Polityka klimatyczna Enei uzupełnieniem strategii biznesowej

Enea przyjęła „Politykę klimatyczną Grupy Enea”. Głównym celem dokumentu jest określenie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Dodatkowo także wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową z poszanowaniem naturalnych zasobów planety.

Polityka klimatyczna będzie podstawą zarządzania działalnością grupy kapitałowej Enea w zakresie oddziaływania na środowisko. Tak, aby podejmowane decyzje i realizowane projekty inwestycyjne w każdym przypadku uwzględniały kierunki i cele firmy określone w dokumencie. Polityka klimatyczna pozwoli również na bieżąco definiować oraz identyfikować ryzyka oraz szanse związane z oddziaływaniem Enei na środowisko.

– Polityka klimatyczna jest uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.” oraz wzmocnieniem zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Jej głównym celem jest określenie naszych planów w zakresie ograniczenia wpływu działalności Grupy na nasze otoczenie. Jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej prowadzimy działalność stale minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa Enea stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii – powiedział prezes Paweł Majewski.

Neutralność klimatyczna wspierana będzie również dzięki budowaniu długoterminowej lojalności klientów i trwałych relacji z nimi. Działania obejmować będą również wdrażanie innowacji i nowych technologii w Grupie.

– Jednym z powodów powstania „Polityki klimatycznej Grupy Enea” jest nasz obowiązek zareagowania na zmieniające się otoczenie oraz na zewnętrzne regulacje krajowe i unijne, ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych. Dokument stanowi tym samym świadectwo podejmowanych przez nas działań oraz zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To odpowiedź na wyzwania przyszłości – dodał wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju Lech Żak.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju.

Źródło: ISBnews