20 lipca 2024

PKN Orlen: zaktualizowana polityka klimatyczna

PKN Orlen opublikował politykę klimatyczną. Uszczegółowił w niej m.in. swoje działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

– Orlen jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznaczamy standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie 'Polityka klimatyczna Grupy Orlen’, która uszczegóławia nasze działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla naszych inwestorów potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Dokument zawiera skład miksu energetycznego Grupy Orlen do 2030 roku. Dodatkowo wkład magazynowania CO2 w redukcję emisji czy sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych.

Prezentacja całkowitego śladu węglowego

W 2021 roku zarząd PKN Orlen przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Orlen na lata 2021-2023”. Zobowiązał się w niej do opracowania polityki klimatycznej. Pod koniec 2022 roku koncern wprowadził do raportowania środowiskowego tzw. Zakres 3 (Scope 3), pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości. Umożliwia to prezentację całkowitego śladu węglowego koncernu. W lutym 2023 roku Orlen zaktualizował strategię biznesową zwiększając jednocześnie cele redukcyjne. Do 2030 roku Grupa Orlen planuje o 25 proc. zmniejszyć emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii. Aż o 40 proc. (CO2e/MWh) ograniczyć intensywność emisji w segmencie energetyki. Także o 15 proc. zredukować emisje pochodzące ze sprzedanych produktów energetycznych (NCI, z ang. net carbon intensity), przypomniano.

– W zaktualizowanej strategii uwzględniliśmy już wszystkie aktywa, które znalazły się w Grupie Orlen w wyniku zrealizowanych w ubiegłym roku przejęć. Dodatkowo znacząco podnieśliśmy nasze cele pośrednie w zakresie redukcji emisji, co przełoży się na intensyfikację naszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ogłoszona 'Polityka klimatyczna Grupy Orlen’ wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczyliśmy te nowe, jeszcze bardziej ambitne cele i, co równie ważne, jak zamierzamy je osiągnąć. Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego oraz regulacyjnego, stworzyliśmy kompleksowy dokument, w którym pokazujemy, że mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby być odpowiedzialnym liderem zmiany – dodała członkini zarządu ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, pełnomocniczka ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

W „Polityce klimatycznej Grupy Orlen” zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej. Uszczegóławia ona realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi. Opisuje m.in. obowiązki Pełnomocnika oraz Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Funkcję Pełnomocnika (jak również Przewodniczącego Rady) pełni Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju. Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne (np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe), które materializują się w związku ze zmianami klimatu. Także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 r. W publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością, wymieniono także.

Polityka klimatyczna zgodna z rekomendacjami

„Polityka klimatyczna Grupy Orlen” powstała zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat). To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje. Mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie. Także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

źródło: ISBnews, komunikat prasowy