23 czerwca 2024

Grupa Polsat Plus: raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

Grupa Polsat Plus opublikowała po raz szósty Raport Zrównoważonego Rozwoju. W 2022 r. grupa m.in. obniżyła ślad węglowy o 84 proc., a 100 proc. zużywanej przez spółki energii pochodziło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. 

Dokument podsumowuje działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz z zakresu ładu korporacyjnego, czyli ESG. Pokazuje, jakie działania Grupa Polsat Plus podejmuje na rzecz wszystkich mieszkańców Polski. Dodatkowo w jaki sposób walczy z wykluczeniem cyfrowym, jaka jest jej rola w transformacji energetycznej kraju. Także w jakim zakresie bierze udział w edukacji ekologicznej i w jaki sposób oszczędza energię elektryczną oraz redukuje ślad węglowy. 

Pięć obszarów misji społecznej

Misję społeczną Grupa Polsat Plus realizuje w 5 obszarach:

 • ochrony środowiska naturalnego (m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska), 
 • bezpieczeństwa (teleinformatycznego, informacji, produktów i usług, ale także w ramach wsparcia służb ratowniczych),
 • promocji sportu i aktywności fizycznej (sponsoring oraz transmisje sportowe), edukacji (zwłaszcza ekologicznej i w zakresie zdrowego stylu życia),
 • pomocy dzieciom (we współpracy z Fundacją Polsat).

Swoimi działaniami wypełnia 9 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Wybrane kluczowe liczby w obszarze środowiskowym: 

 • 100 proc. udziału OZE w miksie energetycznym Grupy Polsat Plus w 2022 r.,
 • 263 tys. tCO2e – szacowane uniknięte emisje gazów cieplarnianych,
 • 84 proc. – skala obniżenia śladu węglowego przez Grupę,
 • 1000 MW – planowana zainstalowana moc własnych OZE,
 • >2 TWh rocznie – planowane możliwości produkcyjne czystej, zielonej energii własnych OZE,
 • >2 mln ton rocznie – szacowana docelowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce dzięki rozwojowi własnych OZE.

Wybrane kluczowe liczby w obszarze społecznym:

 • kilkadziesiąt mln zł – inicjatywy niosące pomoc obywatelom Ukrainy,
 • 283 mln zł – przekazane na cele statutowe przez Fundację Polsat w ciągu 26 lat jej działalności; wsparcie dla ponad 42 tys. dzieci,
 • 25 mln zł – wpływy z Mikołajkowego Bloku Reklamowego w ciągu wszystkich 19 edycji,
 • 25 lat zaangażowania Plusa w rozwój i promowanie Polskiej Siatkówki,
 • ok. 20 lat współpracy Plusa z organizacjami ratowniczymi (GOPR, TOPR, WOPR, MOPR),
 • >250 osób mieszka w bezpiecznych warunkach stworzonych przez zespół programu „Nasz nowy dom”,
 • >2 mln zł przeznaczone przez artystów na wybrane cele charytatywne w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.
 • >20 mln Polaków w zasięgu sieci 5G Plusa,
 • 44 proc. – liczba gospodarstw domowych z co najmniej jedną usługą od Grupy Polsat Plus,
 • 9,5 roku – średni staż pracowników w czterech największych spółkach Grupy.

Strategia 2023+

Aktualnie w ramach realizacji Strategii 2023+ Grupa Polsat Plus prowadzi szereg inicjatyw w segmencie Czystej Energii. M.in. rozwija 6 projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 300 MW oraz planuje rozbudowę farmy słonecznej Brudzew. W zeszłym roku farma wyprodukowała blisko 78 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej zasilającej sieć nadajników służących sieci Plus.

Jednocześnie wspólnie z ZE PAK dynamicznie buduje pełny łańcuch gospodarki zielonego wodoru, który zyskał na znaczeniu w obliczu światowego kryzysu energetycznego. Dodatkowo przygotowuje się do produkcji zielonego wodoru, buduje pierwsze ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. W Świdniku powstaje fabryka miejskich ekologicznych autobusów wodorowych, a pierwszych 20 NesoBusów trafi do Rybnika w związku z wygranym przetargiem na dostawę autobusów dla tego miasta.