20 lipca 2024
CSRD

Polska nie zdąży z wprowadzeniem do prawa krajowego przepisów dyrektywy CSRD

Dyrektywa CSRD powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do 6 lipca 2024 r., co oznacza obowiązek przyjęcia do tego dnia krajowego aktu prawnego transponującego postanowienia dyrektywy. Tymczasem w Polsce planowane przepisy nie trafiły jeszcze nawet do Sejmu.

Jak wynika z informacji zamieszczonych w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) projekt ustawy (druk UC 14) nie trafił nawet na posiedzenie Rady Manistów. Zgodnie ze stanem prac zamieszczonym w RCL zakończyły się konsultacje społeczne i znajduje się on obecnie w uzgodnieniach. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ustawa wprowadzająca dyrektywę CSRD trafi do parlamentu przed wakacjami.   

Przeczytaj więcej o dyrektywie CSRD