23 czerwca 2024

Ponad 1,2 mld zł na zielone finanse – mBank realizuje strategię ESG

636,5 mln zł na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, emisje zielonych obligacji o wartości 275 mln zł i ekokredyty hipoteczne o wartości 314 mln zł. Łącznie w 2022 roku mBank przeznaczył na zielone finanse ponad 1,2 mld zł. Bank zrealizował także liczne cele społeczne, w tym te związane ze zdrowymi finansami klientów.

Zielone finanse: inwestycje i dekarbonizacja

mBank wspiera transformację energetyczną gospodarki. W 2022 roku przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł. Ponadto podpisał nowe umowy na emisje zielonych i zrównoważonych obligacji. Także przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł. Klientom MŚP mBank zaoferował w ubiegłym roku nową ofertę leasingu fotowoltaiki oraz leasing na samochody elektryczne z dopłatami z programu „Mój elektryk”. Wprowadził też ekokredyt zabezpieczony i ekopożyczkę dla firm.

W segmencie bankowości detalicznej mBank udzielił w 2022 roku ekokredytów hipotecznych o wartości 314 mln zł. Klienci bankowości prywatnej 32 proc. swoich inwestycji ulokowali w strategiach, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe. W kwietniu do portfeli klientów trafiły pierwsze karty z plastiku pochodzącego w 85 proc. z recyklingu. W zeszłym roku bank wydał 695 tys. takich kart i 136 tys. tych wyłącznie cyfrowych. Dzięki temu oszczędność plastiku to 3,7 ton.

Bank systematycznie poszerza też zakres raportowania swojego śladu węglowego. Za rok 2022 po raz pierwszy podał emisje gazów cieplarnianych związanych z dojazdami pracowników (zakres 3, kategoria 7). W zakresie zaraportowanym rok wcześniej mBank zmniejszył swój ślad węglowy o ponad 8000 ton ekwiwalentu CO2, czyli o przeszło jedną trzecią w skali roku. Przystąpił też do inicjatywy Science-Based Targets (SBTi). To oznacza, że w ciągu dwóch lat opracuje ścieżkę obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodną z celami porozumienia paryskiego. Obejmie ona również największą kategorię emisji, związanych z portfelem kredytowym banku.

Zdrowe finanse klientów

Kolejnym filarem strategii ESG mBanku jest odpowiedzialność za zdrowe finanse klientów. Chodzi o wsparcie ich w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z usług bankowych oraz w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. W grudniu mBank podpisał „Deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej” opracowaną przez UNEP-FI, organizację z rodziny ONZ. Udostępnił też edukacyjną stronę TwojaSpokojnaGlowa.pl, która ułatwia dbanie o zdrowe finanse. Bank stale rozwija też usługę Menedżera finansów (PFM), która pomaga odpowiedzialnie zarządzać domowym budżetem. Na koniec roku z tej funkcji korzystało już 1,5 mln użytkowników miesięcznie. 

mBank prowadzi regularne działania edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa. W 2022 roku w ramach kampanii „Ludzie są niesamowici” zwracał uwagę na najczęstsze błędy, które ludzie popełniają w sieci i które mogą doprowadzić do utraty danych i pieniędzy. Kampania dotarła do ponad 17 mln odbiorców.

Odpowiedzialność społeczna

W 2022 roku mBank był strategicznym partnerem jubileuszowego, 30. Finału WOŚP. Włączyło się w niego 1170 pracowników banku z całej Polski. Jak co roku, mBank prowadził liczne akcje mobilizujące do przekazywania wpłat. Klienci wpłacili z okazji Finału łącznie około 20 mln zł, a sam bank dodał do tego 2 mln zł w ramach akcji „100 za 100”. W ciągu pięciu lat wspólnego grania z Orkiestrą, bank przekazał 16,7 mln zł, a wpłaty klientów wyniosły 76 mln zł.

W 2022 roku mFundacja przeznaczyła ponad 2,7 mln zł na działania statutowe związane z edukacją i promocją matematyki. Fundacja wydała m.in. bezpłatną książkę „Matematyka na zielono”, która łączy edukację matematyczną i ekologiczną. Książka trafiła do ponad 37 tys. czytelników.