29 maja 2024

Porwani przez ekonomię – projekt edukacyjny łączący ekonomię z ESG

Projekt „Porwani przez ekonomię” to wsparcie w lepszym zrozumieniu przez młodzież złożonych zagadnień ekonomicznych. Pozwoli także poszerzyć wiedzę na temat wpływu świata biznesu na sprawy klimatyczne i społeczne – zwłaszcza z rosnącym znaczeniem zagadnień ESG. 

„Porwani przez ekonomię” to ogólnopolski projekt edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i wsparcie w nauczaniu przedsiębiorczości. Projekt związany jest z pomysłem i książką prof. Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Realizuje go Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z autorem. PwC Polska jest partnerem projektu.

Porwani przez ekonomię dla 100 tys. uczniów

W roku szkolnym 2023/2024 w projekcie weźmie udział niemal 100 000 uczniów z całej Polski. Ta inicjatywa edukacyjna zbiega się w czasie z ustanowieniem 2024 „Rokiem edukacji ekonomicznej” oraz wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu „biznes i zarządzanie”. Celem projektu „Porwani przez ekonomię” jest lepsze zrozumienie złożonych zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży, a także poszerzenie wiedzy na temat kwestii związanych z wpływem świata biznesu na sprawy klimatyczne i społeczne. Zwłaszcza w związku z rosnącym znaczeniem zagadnień ESG. Kwestie związane z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i właściwych relacji firmy z pracownikami staną się w listopadzie tematem specjalnej lekcji dla uczestników projektu z udziałem prof. Witolda Orłowskiego i Michała Mastalerza, prezesa PwC Polska. W lekcjach wezmą udział w kolejnych miesiącach roku także wolontariusze z PwC.

Ekonomia uczy zrozumienia mechanizmów rynkowych, które są kluczowe w prowadzeniu biznesu. Od dawna wiemy, że posiadanie wiedzy ekonomicznej jest fundamentem dla przyszłych liderów, nie tylko w biznesie. Lepsze przewidywanie konsekwencji ekonomicznych swoich decyzji staje się jeszcze bardziej niezbędne w ciągle zmieniającym się świecie. Zwłaszcza dziś, w czasach wymagających tak głębokich transformacji. Tym bardziej że, jak wynika z badań PwC, aż 54 proc. prezesów w Polsce uważa, że za 10 lat ich firmy przestaną być rentowne, jeśli będą kontynuowały swoją działalność w obecnym kształcie. Udział w edukacji młodzieży, tłumaczenie zasad gospodarki i wpływu biznesu na środowisko i otoczenie społeczne to dla mnie i naszych zespołów ogromny przywilej i przyjemność – mówi Michał Mastalerz, partner zarządzający i prezes PwC Polska.

Rozumienie zasad pozwala unikać błędów

Zrozumienie podstawowych mechanizmów ekonomii może pomóc w unikaniu błędów i pułapek rozwojowych. Daje mocne podstawy do budowy silnych i stabilnych przedsiębiorstw, których potrzebuje nasz kraj. PwC Polska dołącza do grona partnerów projektu wspólnie z mBankiem, który już jako partner główny od ponad roku wspiera program „Porwani przez Ekonomię”.

W PwC staramy się budować zaufanie do gospodarki rynkowej i pomóc rozwiązywać problemy biznesowe oraz społeczne, które jej towarzyszą. Zrozumienie praw ekonomicznych, które rządzą dziś światem, pozwoli uczestnikom projektu znaleźć odpowiedź na ważne pytania: jak zapewnić wzrost gospodarczy, skąd się bierze inflacja, jak będzie się zmieniać rynek pracy skutkiem robotyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. „Ekonomię dla ciekawych” napisałem z myślą o młodych Polakach, którzy szukają odpowiedzi na różne pytania – zarówno te oczywiste jak i te mniej oczywiste. Projekt zyskuje silnego partnera, z którym ja sam jestem związany od lat– mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.

Ekonomia nie tylko dla profesjonalistów

W jaki sposób globalizacja oddziałuje na codzienność? Jakie reperkusje dla gospodarki mają zmiany klimatu, obecna sytuacja geopolityczna, przyszłość systemu emerytalnego, postępująca automatyzacja rynku pracy? Co stoi za wzrostem cen, czym charakteryzuje się inflacja i jak z nią walczyć? To tylko część zagadnień, które są programie projektu. Pracownicy PwC dodadzą jeszcze swoje doświadczenie w propagowaniu zasad budowy zrównoważonej gospodarki. 

Publikacja autorstwa prof. Orłowskiego nie jest typowym, akademickim wykładem z dziedziny ekonomii. Zamiast tego wyjaśnia poważne zagadnienia w bardzo przystępny sposób. Jest to zbiór dialogów z profesorem, inicjowanych przez grupę młodzieży zainteresowanej otaczającym ich światem i szukającej odpowiedzi na pytania, które niepokoją także wielu dorosłych. A rozpoczęcie edukacji ekonomicznej już na tak wczesnym etapie nauki pomoże nam w przyszłości znacznie lepiej rozumieć ekonomię. A to jest niezbędne nie tylko w dorosłym życiu. Nie tylko dla profesjonalistów – dodaje Agnieszka Ostaszewska, partnerka zarządzająca działem audytu w PwC Polska.

PwC Polska wprowadza do programu „Porwani przez Ekonomię” także wolontariat pracowniczy. Dzięki temu poszerzy się grono odbiorców programu – zarówno szkół, jak i uczniów. Ponad 40 pracowników wyraziło zainteresowanie programem, a 20 spośród nich przeszło już szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć. 

Wolontariat pracowniczy w PwC Polska to unikatowe połączenie kompetencji pracowników z potrzebami społecznymi, w programach edukacyjnych oraz w projektach dla organizacji pozarządowych. W ostatnim roku finansowym zaangażowało się w działania społeczne 473 pracowników PwC Polska, poświęcając łącznie ponad 1200 godzin na wolontariat. Dzięki temu pomogliśmy 88 organizacjom i przedsiębiorstwom społecznym oraz objęliśmy wsparciem 2 900 osób – informuje PwC Polska.