23 czerwca 2024

Powstał Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki

Celem barometru jest przedstawianie trendów związanych z zieloną transformacją oraz działań związanych ze zrównoważonym rozwojem w gospodarce. Ma on także wspierać budowanie szerokiej świadomości społecznej w tym obszarze. Dzięki inicjatywie łatwiej będzie można określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją biznesu w Polsce.

Inicjatorami utworzenia Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki są: Qemetica, Pracodawcy RP oraz Instrat.

Odczyty indeksu raz na pół roku

Celem indeksu jest stworzenie narzędzia, które zainspiruje publiczną dyskusję na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Jego odczyty będą prezentowane raz na pół roku po zebraniu odpowiedzi z badania ankietowego przesyłanego do krajowych przedsiębiorstw. 

 – Inicjujemy powstanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, czyli narzędzia do badania pulsu dekarbonizacji polskiego biznesu. Qemetica, tak jak wiele firm energochłonnych w kraju, koncentruje się na transformacji energetycznej. Ambitnie podchodzimy również do kwestii ESG i dekarbonizacji, deklarując, że w 2040 r. chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną – mówi Kamil Majczak, prezes Zarządu Qemetica.

Za merytoryczne przygotowanie indeksu i późniejsze opracowywanie wyników odpowiada Fundacja Instrat. Metodologię narzędzia oparto na badaniach ankietowych. Mają one wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. W przyszłości indeks ma stać się platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną. Inspiracją dla stworzenia Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki był wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index).

Indeks uzupełni dane

– Indeks Dekarbonizacji będzie odzwierciedleniem nastrojów polskiego biznesu wobec wyzwań jakie niesie ze sobą dekarbonizacja. To wartościowe i unikatowe uzupełnienie dostępnych obecnie danych o działalności firm z obszaru ESG. Aspekty środowiskowe są podwójnie istotne dla działalności przedsiębiorstw. Po pierwsze, w coraz większym stopniu wpływają one na ich zdolność konkurencyjną i atrakcyjność dla szerokiego grona interesariuszy. Po drugie, od wdrażania tych czynników zależy tempo i sukces dekarbonizacji całej gospodarki – podkreśla Michał Hetmański, prezes Zarządu Fundacji Instrat.

Dystrybucję ankiet wśród przedstawicieli polskiego biznesu zapewnią Pracodawcy RP. To organizacja zrzeszająca pracodawców, mająca formalne umocowanie w Radzie Dialogu Społecznego, podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie tzw. społecznego dialogu trójstronnego na linii rząd – pracodawcy – związki zawodowe. Organizacja posiada rozbudowaną i aktywną strukturę odpowiedzialną za relacje z firmami-członkami, co pozwoli sprawnie obsłużyć proces wysyłki i zbierania ankiet.

 Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma szansę stać się inspiracją do powstania swoistego forum dla przedsiębiorstw, które umożliwi dialog na temat obecnych i przyszłych wyzwań związanych z dekarbonizacją. Jako Pracodawcy RP skupiamy liczne firmy działające w kluczowych sektorach gospodarki. Również te, w których kwestie dekarbonizacji znajdują się w centrum uwagi. To ważne dla powodzenia realizacji naszej inicjatywy – mówi Rafał Dutkiewicz, prezes Zarządu Pracodawców RP.

Kontakt dla przedsiębiorstw, które chcą wypełnić ankietę: departament.relacji@pracodawcyrp.pl.