21 lipca 2024
Pozew klimatyczny BNP Paribas

Pozew klimatyczny przeciwko francuskiemu BNP Paribas

Francuskie organizacje pozarządowe: Friends of the Earth (Les Amis de la Terre) France, Oxfam France oraz Notre Affaire à Tous pozwały bank BNP Paribas. NGO’s-y chcą „zmusić BNP do wdrożenia skutecznej polityki klimatycznej i natychmiastowego zaprzestania wspierania rozwoju paliw kopalnych”. To pierwszy tego typu pozew w sektorze bankowym. Niedawno podobny pozew przeciwko Shell złożyła organizacja ClientEarth.

Organizacje pozarządowe twierdzą, że działania BNP Paribas są niezgodne ze zobowiązaniami tego banku dotyczącymi zrównoważonego finansowania. Ich zdaniem bank nie podjął wystarczających kroków w celu zmniejszenia zaangażowania w finansowanie rozwoju paliw kopalnych. Organizacje pozarządowe wskazują również, że działania banku przyczyniają się do globalnego kryzysu klimatycznego i zagrażają przyszłym pokoleniom. Dlatego został złożony przeciwko BNP Paribas pozew klimatyczny.

Pozew klimatyczny BNP Paribas: 55 mld dolarów na brudną energię 

W pozwie organizacje pozarządowe wskazują, że BNP Paribas jest wiodącą europejską instytucją wspierającą rozwój paliw kopalnych. W latach 2016-2022 BNP Paribas przeznaczył 55 mld dolarów na finansowanie inwestycji tego sektora.

Sytuacja ma miejsce w momencie, gdy coraz więcej inwestorów i instytucji finansowych wycofuje się z paliw kopalnych i przechodzi na odnawialne źródła energii. BNP Paribas zobowiązał się do zgodności swoich działań z Porozumieniem Paryskim. Bank ogłosił cel, by do końca 2021 roku zakończyć finansowanie gazu łupkowego i piasków bitumicznych. Jednak organizacje pozarządowe złożenie pozwu przeciwko BNP Paribas argumentują faktem, że zobowiązania banku nie są wystarczające. Dodatkowo, ich zdaniem bank nadal finansuje inne projekty wydobywcze.

Szerszy trend 

Sądowe postępowanie przeciwko BNP Paribas jest częścią szerszego trendu związanego z procesami o charakterze klimatycznym. Osoby indywidualne i organizacje społeczne starają się pociągnąć korporacje i rządy do odpowiedzialności za ich udział w kryzysie klimatycznym. Sprawa może stanowić precedens dla przyszłych działań prawnych przeciwko bankom finansującym paliwa kopalne.

Pozew klimatyczny: wyjątkowe przepisy „duty of vigilance”

Sprawa toczyć się będzie na podstawie przepisów francuskiej ustawy „duty of vigilance”(tłum. red.: o obowiązku zachowania czujności). Uchwalono ją w lutym 2017 roku. Jest to pierwsza tego typu ustawa na świecie. Nakłada ona na duże firmy obowiązek monitorowania i prewencji naruszeń praw człowieka i środowiska naturalnego w łańcuchu dostaw.

Ustawa dotyczy firm, których siedziby znajdują się we Francji. Takich, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników (lub co najmniej 10 000 pracowników na całym świecie), w tym także ich podwykonawców i dostawców. Przewiduje ona, że takie firmy muszą określić i opublikować plany działania mające na celu zapobieganie naruszeniom praw człowieka i środowiska. Także monitorowanie i ocenę skutków swoich działań na bieżąco. Jeśli taka firma naruszy prawo, to osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przewiduje się również, że francuskie władze będą mogły nałożyć na takie firmy kary finansowe w wysokości do 10 milionów euro.

Ustawa „duty of vigilance” jest uważana za przełomową w zakresie ochrony praw człowieka i środowiska naturalnego w łańcuchach dostaw. Nakłada ona na firmy odpowiedzialność za zapobieganie naruszeniom praw człowieka i środowiska. Nie tylko za ich naprawę już po fakcie.

Źródło: ESGToday.com