20 lipca 2024

Pracownicy CIECH-u mogą śledzić emisje CO2 i zużycie energii firmy

Grupa CIECH wdrożyła autorskie narzędzie Dashboard ESG, oparte o Business Inteligence. Umożliwia ono pracownikom i pracowniczkom śledzenie na bieżąco emisji i dążenia do celów związanych z neutralnością klimatyczną.

CIECH, jeden z największych producentów sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, korzysta z analityki biznesowej i oprogramowania Business Inteligence do śledzenia na bieżąco emisji CO2. Za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia Dashboard ESG, działającego w chmurze obliczeniowej, firma gromadzi, zarządza, przetwarza i analizuje dane, mające zobrazować efekty projektów związanych z transformacją energetyczną oraz realizacją zobowiązań określonych w strategii ESG.

Strategia ESG – deklaracje na najbliższe lata

CIECH w strategii ESG określa zobowiązania dla środowiska, społeczeństwa oraz na rzecz ładu korporacyjnego. Wśród nich są te, które łączą się z przyspieszeniem dekarbonizacji. Grupa deklaruje:

  • redukcję emisji CO2 o 33 proc. w 2026 r. (w stosunku do 2019 r.), 
  • eliminację węgla z produkcji energii do 2033 r., 
  • redukcję zużycia energii przy dalszym wzroście organizacji,
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 r. 

Realizacja tych celów jest strategicznym założeniem podjętym przez spółki CIECH, dlatego Grupa na bieżąco monitoruje swoje postępy w tym zakresie. Pomocne jest tu narzędzie Dashboard ESG, oparte na systemie Power BI w chmurze obliczeniowej. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi dane dotyczące emisji można odczytywać zarówno z perspektywy całej Grupy, jak i dla poszczególnych segmentów oraz spółek. Także prześledzić ich poziom na przestrzeni lat od 2019 r. 

Ciekawa wiedza dla każdego pracownika

Korzystając z narzędzia, pracownicy i pracowniczki mogą dowiedzieć się m.in.: 

  • na jakim etapie redukcji emisji CO2 znajduje się Grupa, 
  • co, w kontekście licznych aspektów działalności CIECH, oznaczają emisje CO2 z Zakresu 1 lub 2
  • ile jej emisji objętych jest systemem EU ETS
  • jak zmienia się miks energetyczny,
  • ile CIECH produkuje i jakie jest zużycie energii elektrycznej i cieplnej. 

Dane aktualizowane są co miesiąc.

 – Obecnie monitorujemy emisje gazów cieplarnianych według międzynarodowego standardu GHG Protocol z zastosowaniem podziału na Zakres 1 (dotyczący bezpośrednich emisji) i Zakres 2 (dotyczący emisji pośrednich). W toku są prace nad kalkulacją emisji z Zakresu 3, czyli pośrednich emisji CO2 powstałych w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Obliczenia tego ostatniego zakresu mogą wesprzeć pracownicy i pracowniczki CIECH, wypełniając ankietę, którą dla nich przygotowaliśmy, oraz nasi dostawcy, dostarczając nam informacje o emisyjności swoich produktów – mówi Anna Zieja, kierowniczka ESG w CIECH i koordynatorka prac nad powstaniem Dashboardu ESG.

Nie tylko emisje CO2 i zużycie energii

CIECH zapowiada dalszy rozwój Dashboardu ESG, m.in. w obszarze emisji z Zakresu 3 oraz zużycia energii.

Skala działalności, struktura produkcji oraz konsumpcji energii według kryterium nośników energii powodują, że CIECH jest także istotnym emitentem gazów cieplarnianych. Firma od lat realizuje wieloletni program transformacji – szczególnie w obszarze energochłonnego biznesu sodowego. Dlatego wśród działań z tego obszaru znajdują się m.in. liczne inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz procesowej zakładów sodowych CIECH.