15 lipca 2024

Programy społeczne – skuteczne wsparcie i pomoc

Wsparcie edukacji, zdrowia, rozwoju – obecnie nie ma w Polsce korporacji czy większej firmy, która nie byłaby zaangażowana w społeczne działania. Działania, które mają wspierać konkretne grupy społeczne czy zawodowe. Takie, które pokazują „ludzkie” oblicze przedsiębiorstwa. To efekt nie tylko rosnących możliwości i potrzeb. To przede wszystkim wynik oczekiwań – klientów, pracowników i… ustawodawcy. Kilka takich projektów zostało nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu „Liderzy ESG”.

– Kategoria „Program edukacyjny” w konkursie „Liderzy ESG” jest przeznaczona dla firm, fundacji czy organizacji, które stworzyły i realizują przedsięwzięcia dla szerokiego grona odbiorców w obszarach związanych z ESG. Chodzi przede wszystkim o takie inicjatywy, które adresują wyzwania związane szczególnie z tematami środowiskowymi – jak problem emisji CO2, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, ochrona zasobów wodnych, zanieczyszczenia powietrza. Ale także kwestiami społecznymi, takimi jak: wykluczenie społeczne, dyskryminacja czy nierówne traktowanie, w tym asymetria szans – mówi Agnieszka Janković-Żelazna z zespołu raportowania ESG w PwC Polska.

Działania społeczne, nie biznesowe

Zgłaszane projekty nie mogą mieć charakteru działalności biznesowej. Oznacza to, że nie mogą być to inicjatywy firm szkoleniowych, które włączają w swoją ofertę kwestie zrównoważonego rozwoju. 

– Zwracamy uwagę na inicjatywy, których celem nie jest zarobek, a działanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji i świadomości – szeroko wśród społeczeństwa lub określonych grup. Najcenniejsze są projekty, które nie tylko koncentrują się na przekazywaniu wiedzy, ale również oferują narzędzia i praktyczne wsparcie w realizacji – dodaje Agnieszka Janković-Żelazna.

Na prezentowane przedsięwzięcia jury konkursu patrzy długoterminowo. Dlatego nagradza projekty cykliczne, które od lat funkcjonują na rynku. Takie, które mogą poszczycić się szerokim dotarciem – udokumentowanym w liczbach oraz efektami. 

– Patrzymy również na takie inicjatywy, które zaczynają dopiero istnieć, ale widzimy, że oparte są na solidnym długoterminowym planie. Przede wszystkim muszą dotykać ważnej kwestii z perspektywy wspierania zrównoważonego rozwoju firm, społeczeństwa czy miast. W tej kategorii nie nagradzamy inicjatyw CSR – mówi Agnieszka Janković-Żelazna.

Liderzy ESG 2022

Nieliczni skuteczne i efektywne programy społeczne prowadzą od bardzo wielu lat. Jednym z najstarszych, a być może najstarszym na polskim rynku projektem społecznym, realizowanym od ponad 20 lat, jest „Klasa”. Obecnie prowadzi go Fundacja BNP Paribas (wcześniej Fundacja BGŻ). To program stypendialno-rozwojowy, który do dziś budzi podziw. „Klasa” została wyróżniona w 2. edycji konkursu „Liderzy ESG” w kategorii program edukacyjny w obszarze ESG.

– Specjalne wyróżnienie otrzymała Fundacja BNP Paribas za program „Klasa”. Od 20 lat „Klasa”umożliwia włączenie zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich do systemu dalszej edukacji. Wspiera ich w wyborze szkoły i utrzymaniu przez całe 4 lata – mówi Agnieszka Janković-Żelazna. 

W konkursie główne nagrody otrzymali: 

  • Fundacja Grunt od Nowa – za promowanie rolnictwa regeneratywnego;
  • Orange Polska za program edukacyjny przygotowujący urzędników miejskich do wdrażania koncepcji smart cities;
  • Fundacja Veolia za tworzenie sieci punktów, w których można samodzielnie, wspólnie z innymi, naprawić sprzęty, bez konieczności ich wyrzucania. 

– Tego typu projekty mają szansę teraz lub w przyszłości doprowadzić do zmiany. Także do poprawy sytuacji i stopniowego rozwiązywania problemów, przed którymi stoimy nie tylko jako firmy, ale również jako społeczeństwo – podsumowuje Agnieszka Janković-Żelazna.  

Organizatorami konkursu „Liderzy ESG” są: GPW, NN Investment Partners TFI oraz PwC Polska. Dotąd odbyły się dwie jego edycje – w 2021 oraz 2022 roku. O starcie kolejnej, 3. edycji będziemy informować na łamach portalu esginfo.pl.

Więcej o konkursie.

Rozmowa z Jackiem Bartkiewiczem twórcą i pomysłodawcą „Klasy”.

Rozmowa z Joanną Gajdą-Wróblewską, prezeską Fundacji BNP Paribas, która obecnie realizuje program „Klasa”.