23 czerwca 2024

PwC: Pierwszy rok raportowania zgodności z Taksonomią UE

Minął pierwszy rok, za który spółki objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego zobowiązane były przedstawić, na ile ich działalność prowadzona jest w zrównoważony sposób. Innymi słowy: w jakim zakresie spełniają wymogi Taksonomii UE. Z tej okazji PwC Polska zaprasza na webinarium podsumowujące ten czas.

Webinarium PwC odbędzie się 5 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-11.15. Eksperci przedstawią planowane regulacje związane z kolejnymi celami środowiskowymi oraz wymogi raportowe w tym zakresie. Opowiedzą o dobrych praktykach i błędach w raportowaniu. Omówią także wyzwania związane z ustalaniem i potwierdzaniem zgodności z Taksonomią

Podczas webinaru wskazane zostaną obszary wymagające w dużej mierze podjęcia przez spółki dalszych działań. Chodzi o takie zagadnienia jak:

  • ocena ryzyk fizycznych związanych z klimatem, 
  • ocena zgodności z minimalnymi gwarancjami,
  • plany CapEx

Link do zapisów na spotkanie on-line.