12 czerwca 2024

PwC Polska: drugi raport zrównoważonego rozwoju

– Zakładamy dalszy wzrost. Planujemy podwojenie skali naszego biznesu do 2026 r. Stabilność finansowa pozwala nam dzielić się naszym największym atutem – umiejętnościami, wiedzą i talentem ekspertów w pięciu strategicznych obszarach: edukacja i wyrównywanie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; przedsiębiorczość i innowacje społeczne, działania charytatywne, maksymalizacja potencjału organizacji pozarządowych i edukacja ekologiczna – informuje PwC Polska.

Przychody polskich spółek PwC wzrosły w tym roku finansowym o 25 proc., do kwoty 1,5 mld zł. Łącznie na całym świecie sieć miała o 5,6 proc. wyższe przychody w rekordowej wysokości 53,1 mld dolarów. Firma PwC Polska po raz drugi opublikowała własny raport zrównoważonego rozwoju.

Więcej działań łączących biznes z ochroną środowiska

Na całym świecie tylko w samym roku finansowym 2023 (kończącym się w czerwcu) PwC utworzyła 36 000 nowych miejsc pracy. Obecnie skala zatrudnienia w sieci PwC wynosi globalnie 364 000 osób. W tym czasie na inwestycje przeznaczono 3,7 mld dolarów. W tym było 17 przejęć – od sektorów transformacji chmurowej do biznesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

– Co roku zwiększamy skalę działań, które łączą nasz biznes z wrażliwością na ochronę środowiska, sprawy społeczne i elementy ładu korporacyjnego. Nie jest to wymóg formalny, wybieg wizerunkowy czy administracyjna konieczność – to zmiana na stałe. Dlaczego? Jest to szansa na stabilny, długoterminowy rozwój organizacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Wspieramy również naszych klientów w tych procesach. Poszerzamy kompetencje w obszarze nowych technologii oraz inwestujemy w innowacyjne rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe, takie  jak „managed service” – mówi Michał Mastalerz, prezes zarządu i partner zarządzający PwC Polska.

Poziom zadowolenia oraz nastroje związane z kulturą organizacji i stylem zarządzania są sprawdzane cyklicznie. M.in. w corocznym badaniu GPS (Global People Survey). W edycji z 2023 r. People Engagement Index w Polsce wyniósł 76 proc., czyli o 1 punkt procentowy więcej niż rok wcześniej. Firma dąży długoterminowo do 35 proc. udziału kobiet na stanowisku partnerek. 

– Fundamenty finansowe naszej firmy to nie tylko podstawa do przyciągania najlepszych talentów. Także tworzenie dodatkowej wartości dla klientów. W obliczu narastających zagrożeń klimatycznych, zmian ekonomicznych oraz niepewności geopolitycznych, strategiczna transformacja jest nie tylko konieczna, ale i niezbędna dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dzisiejszy biznes stoi przed zadaniem zdobycia zaufania interesariuszy. Oczekują oni nie tylko wyników finansowych, ale także liderów, którzy rozwijają biznes w oparciu o etykę. To oznacza aktywne podejmowanie odpowiedzialności za nasz wpływ na świat – zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i korporacyjnym (ESG) – dodaje Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider usług związanych z ESG w Polsce.

Zerowa emisja netto w całej sieci spółek w 2030 r.

Sieć spółek PwC globalnie dąży do osiągnięcia w 2030 roku zerowej emisji netto w zakresie gazów cieplarnianych. To ogólne zobowiązanie PwC przekłada się na konkretne cele i istotne zmiany w działalności operacyjnej w Polsce. W tym m.in.: 

  • przejście w 100 proc. na energię odnawialną oraz poprawa efektywności energetycznej biur; 
  • zgodnie z globalną polityką dążenia do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 roku, kompensowanie emisji w zakresie 1, 2 oraz w zakresie 3 wynikające z podróży służbowych poprzez wysokiej jakości kredyty węglowe; 
  • dążenie do redukcji emisji GHG w zakresach 1 i 2 o 50 proc. do 2030 r. wobec 2019;
  • wprowadzenie nowych aut we flocie samochodów służbowych – od 2025 r. tylko elektryczne i hybrydowe; 
  • kompleksowo wspieranie klientów w zakresie transformacji ich biznesu w kierunku Net Zero.

– W PwC Polska stawiamy sobie za cel nie tylko wdrażanie zasad ESG do naszego codziennego funkcjonowania. Także inspirujemy i wspieramy inne przedsiębiorstwa w tym zakresie. Z naszym zespołem specjalistów ESG aktywnie wspomagamy naszych klientów – od rodzinnych biznesów po wielkie korporacje międzynarodowe – w projektowaniu i realizacji ambitnych strategii, które wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju. Nasza oferta obejmuje doradztwo strategiczne oraz usługi atestacyjne, które są fundamentem do budowania solidnych i długofalowych strategii ESG, przekładających się na realne, mierzalne korzyści – dodaje Mariusz Dziurdzia, partner PwC Polska i członek zarządu ds. rynku i klientów.

Umiejętności, wiedzę i talent ekspertów PwC Polska łączymy także z edukacją i wyrównywaniem szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspieramy przedsiębiorczość i innowacje społeczne, działania charytatywne, maksymalizację potencjału organizacji pozarządowych oraz edukację ekologiczną. W 2023 r. aż 88 organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i małych i średnich firm otrzymało wsparcie merytoryczne lub finansowe. Zaś 476 pracowników poświęciło 1286 godzin pracy na wolontariat. Także przeprowadzano audyty pro bono dla organizacji pozarządowych o łącznej wartości 1,2 mln zł. Łącznie 2900 osób jest beneficjentami działań społecznych.

Informacje o raporcie zrównoważonego rozwoju PwC Polska

Raport za rok finansowy 2023 jest drugim z kolei dokumentem opisującym działalność PwC Polska z perspektywy niefinansowej. Obejmuje okres od 1.07.2022 do 30.06.2023. Aby zapewnić porównywalność osiąganych wyników, przedstawione informacje uwzględniają zaraportowane rok wcześniej wskaźniki GRI oraz wybrane wskaźniki własne.