24 kwietnia 2024

PwC Polska: pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

PwC Polska po raz pierwszy publikuje raport zrównoważonego rozwoju. Doradca opisuje w nim swoje zaangażowanie – zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i działań zewnętrznych – w edukację i zwiększanie świadomości z obszaru ESG.

– Po raz pierwszy przygotowaliśmy raport o zrównoważonym rozwoju PwC Polska. Wiem, że mamy już pewne osiągnięcia w obszarze działań ESG – dotyczących ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Wiem też, że w wielu aspektach wciąż wiele pracy przed nami. Stawiamy jednak na autentyczny proces zwiększania świadomości i edukacji związanej z ESG. Zaczynamy od siebie i jednocześnie wzmacniamy w tym procesie także każdego z naszych klientów. ESG to nie wymóg formalny. To zmiana na stałe oraz szansa na rozwój organizacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej – powiedział Adam Krasoń partner zarządzający PwC Polska podsumowując raport Community of Solvers PwC Polska; raport na temat zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju: zaangażowani w ambitne zadania pracownicy

82 proc. pracowników PwC w Polsce uważa, że ma możliwość pracy nad ambitnymi zadaniami, które przyczyniają się do ich rozwoju. Wśród kluczowych celów znajduje się także wytyczenie ścieżki walki ze zmianą klimatu. Firma działa zespołowo i wzmacnia relacje, dzięki czemu tworzy realne Community of Solvers

Przejrzystość i odpowiedzialność – w tym dane dotyczące luki w wynagrodzeniach (tzw. gender pay gap) – mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i uczciwości w PwC. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – na korzyść mężczyzn – w PwC Polska wyniosła 2,8 proc. Zgodnie z metodyką i benchmarkiem rynkowym, różnica mniejsza niż 5 proc. oznacza wysoki poziom równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Ambicją firmy jest przeprowadzenie w najbliższym roku niezależnej certyfikacji Equal Salary Foundation

– Siłą napędową naszego sukcesu są ludzie. Jestem dumny z pracy, jaką nasi pracownicy wykonali w tym roku w Polsce, w naszym regionie. Agresja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny, trwająca pandemia COVID-19, rosnąca inflacja i pilna potrzeba zajęcia się przyspieszającą zmianą klimatu złożyły się na najtrudniejszy zestaw globalnych wydarzeń w życiu każdego z nas. Tak trudnym wyzwaniom możemy sprostać tylko wspólnie: kiedy ludzie o różnych umiejętnościach łączą siły, żeby rozwiązywać złożone problemy. Z kolei biznes bierze odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. To prawdziwe Community of Solvers. Wspieramy naszych klientów i wnosimy pozytywny wkład w otoczenie zewnętrzne, które łączy nas wszystkich. Dziękuję każdemu za ciężką pracę, entuzjazm i wytrwałość – mówi Adam Krasoń.

Globalna strategia – lepsze wyniki, zadowoleni pracownicy

Efekty nowej globalnej strategii – The New Equation – widać w wynikach finansowych firmy. Po raz pierwszy firmy PwC na całym świecie osiągnęły roczne przychody brutto przekraczające 50 miliardów USD. Zaś przychody PwC Polska wzrosły do 1 250 mln zł w ostatnim roku finansowym.

– Stabilna sytuacja finansowa firmy daje nam szansę na pozyskanie talentów by kompleksowo i efektywnie pomóc naszym klientom w budowaniu zaufania, wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań oraz osiąganiu długoterminowej wartości. Kwestie związane z ochroną klimatu, wyzwaniami makro i mikro-ekonomicznymi oraz z ryzykami geopolitycznymi sprawiają, że potrzeba transformacji jest pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W tej rzeczywistości, wyzwaniem stojącym przed biznesem, jest zbudowanie zaufania wśród tych, którzy oczekują nie tylko solidnych wyników, ale również przywództwa opartego na wartościach – dodaje Michał Mastalerz, partner i lider ds. rynku i klientów oraz innowacyjności PwC Polska.

Obecnie w PwC w Polsce pracują 6404 osoby. W roku finansowym (zakończonym w czerwcu 2022 roku) firma zatrudniła aż 1254 nowych pracowników. Z badań wynika, że 86 proc. pracowników PwC Polska pozytywnie ocenia model pracy hybrydowej. Jednocześnie o 8 pp. wzrósł wellbeing w badaniach satysfakcji i o 1 pp. zmalała rotacja pracowników (wobec poprzedniego roku). 

Ekspercka wiedza

PwC Polska ma ambicję, aby kwestie ESG stały się integralną częścią działalności nie tylko firmy, ale również przedsiębiorstw w Polsce

– Budujemy portfolio produktów i usług, które są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Rozwijamy zespół specjalistów ESG, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają klientom w opracowaniu i wdrożeniu ambitnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Świadczymy w tym zakresie zarówno usługi doradcze, jak i atestacyjne. Zakres naszego wsparcia jest bardzo szeroki – od pomocy małym firmom rodzinnym do współpracy z dużymi międzynarodowymi organizacjami – dodaje Piotr Rówiński, partner PwC Polska, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG.

Inicjatywy edukacyjne wspierające zrównoważony rozwój

PwC aktywnie realizuje i wspiera szereg inicjatyw związanych z edukacją i promowaniem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. 

– Realny wpływ na zmianę otaczającej nas rzeczywistości możemy osiągnąć poprzez promowanie i nagradzanie przedsiębiorstw dbających o oferowanie usług i produktów spełniających najwyższe standardy i pozytywnie oddziałujących na środowisko. PwC Polska brało aktywny udział w organizacji kilku konkursów. Nagrodzono w nich firmy promujące zrównoważony rozwój. Jednocześnie oferujemy naszym klientom wiedzę i doświadczenie ekspertów z 11 głównych sektorów – mówi Ewelina Niewińska, dyrektorDziału Marketingu i Rozwoju Biznesu PwC Polska.

Inicjatywy PwC Polska dotyczące ESG:

  • Ślad konkurencji – cykl materiałów eksperckich i nagrań wideo skupiający się na wyjaśnieniu, dlaczego ślad węglowy jest istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Publikacje dotyczą m.in. transformacji Net Zero, zielonej energii, opodatkowania energii i emisji. Mają ułatwić zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zachęcić do podjęcia strategicznych zmian i wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań.
  • Webinary „Fit for 55” – omówienie aktów prawnych UE. Ich celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku.
  • Webinarium „Prawne i podatkowe aspekty emigracji z Ukrainy w świetle rządowej specustawy w sprawie pomocy uchodźcom” – dla pracowników i pracodawców w celu omówienia skali i konsekwencji specustawy w sprawie pomocy uchodźcom.
  • Newsletter ESG Info – cyklicznie wysyłane materiały edukacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju firm.
  • Biznes kontra smog – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży dotyczący jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Konkurs Tech Minds dla szkół i uczelni,
  • Konkursy: Etyczna Firma, Fair to Women, Liderzy ESG.