23 czerwca 2024
Columbus

Raport ESG nie oznacza przygotowania firmy do formalnej sprawozdawczości

Niemal połowa firm z sektora FMCG publikuje już raporty zrównoważonego rozwoju. Jednak, jak pokazuje badanie PwC Polska, tylko 19 proc. takich przedsiębiorstw jest technologicznie gotowych na raportowanie formalne wg prawnie ustalonych zasad. Chodzi tu o przepisy wprowadzone dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Co to w praktyce oznacza?

Czy raport ESG to tylko marketing?

48 proc. ankietowanych firm deklaruje, że dotychczas publikowało raporty ESG. Jednak jedynie 19 proc. jest gotowych pod względem technologicznym na wyzwanie, jakim jest raportowanie zrównoważonego rozwoju wg CSRD i ESRS. 25 proc. ankietowanych podmiotów deklaruje, że zrealizowała lub realizuje znaczącą liczbę procesów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Z kolei 20 proc. deklaruje, że ich strategia biznesowa zawiera jasno określone cele zrównoważonego rozwoju. W przypadku firm z centralą zagraniczną to aż 67 proc. Jednocześnie 22 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje, że przeprowadziło oceny ryzyk ESG w łańcuchu dostaw. 24 proc. informuje, że liczy ślad węglowy – wynika z przeprowadzonego przez PwC Polska badania pt. „Wyboista droga do zrównoważonego rozwoju. Technologia, strategia i raportowanie, czyli ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym”.

Regulacje z zakresu ESG (kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) oraz zmieniające się trendy w finansowaniu mają coraz większy wpływ na sektor dóbr konsumenckich i handlu detalicznego. Jak pokazuje przeprowadzone badanie, firmy z sektora coraz częściej uwzględniają w swoich działaniach kwestie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności oraz transparentnego zarządzania. Wprowadzane regulacje, tuż obok oczekiwań konsumentów, w znaczący sposób mobilizują przedsiębiorstwa do podejmowania działań, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i promowanie sprawiedliwych praktyk społecznych. Może to prowadzić do innowacji w produktach, poprawy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Także wprowadzaniu transparentnych działań komunikacyjnych tak, żeby zyskać zaufanie klientów i inwestorów.

Szczególnie wrażliwy sektor

Sektor dóbr konsumenckich i handlu detalicznego jest szczególnie wrażliwy na kwestie zrównoważonego rozwoju. Oczekiwania wobec firm są wysokie – dziś konsumenci, chociaż wciąż wrażliwi na czynnik cenowy, coraz większą uwagę przykładają do aspektów środowiskowych i społecznych. Ich wybory są bardziej świadome niż jeszcze kilka lat temu. W życie wchodzą także liczne regulacje, które kładą nacisk na transparentne działania i większą odpowiedzialność przedsiębiorstw. Dlatego dziś, jeśli firmy chcą zachować przewagę konkurencyjną i wciąż prężnie się rozwijać, nie mogą pomijać kwestii ESG. Jednak branża dóbr konsumenckich wciąż ma tu wiele do zrobienia – mówi Mieczysław Gonta, partner, lider zespołu ds. handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych w PwC CEE i w PwC Polska.

Wiele przedsiębiorstw ma przed sobą długą drogę, aby w pełni być przygotowanym do spełnienia wymogów regulacyjnych z zakresu ESG. Długofalowe zaangażowanie w tematy zrównoważonego rozwoju staje się nie tylko kwestią wizerunkową, lecz także strategią biznesową. Może ona przynieść korzyści finansowe i wzmocnić pozycję rynkową firm w sektorze dóbr konsumenckich oraz handlu detalicznego.

Regulator, inwestor, konsument – oczekiwania z każdej strony

Rosnący nacisk na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest wyłącznie wynikiem działań inwestorów czy regulatorów – znaczącą rolę w podnoszeniu rangi inicjatyw ESG odgrywają także konsumenci. Dzisiejsi konsumenci są wyjątkowo świadomi, a często też zaniepokojeni wpływem na środowisko i społeczeństwo – nie tylko produktów, z których korzystają, ale też produkujących je firm. Coraz częściej oczekują, żeby firmy postępowały w sposób odpowiedzialny i transparentny i aktywnie dążyły do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W rezultacie firmy włączają czynniki ESG w swoje strategie biznesowe. Zobowiązują się do zmniejszenia swojego śladu węglowego, zwiększenia różnorodności, czy poprawy praktyk w zakresie zarządzania relacjami ze swoimi dostawcami.

Zrównoważony rozwój wciąż nie jest uwzględniany w strategiach biznesowych. Zaledwie 25 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zrealizowała lub realizuje znaczącą liczbę procesów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. To niepokojąco niewielki odsetek. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę, wchodzące w życie regulacje zobowiązujące do raportowania, jak np. unijna dyrektywa CSRD. Co więcej, aż 81 proc. respondentów nie jest obecnie gotowych w aspekcie technologicznym do takiego raportowania – mówi Tomasz Barańczyk, partner, lider inicjatyw ESG w PwC Polska.

Jakie są zagrożenia?

Niedostosowanie się do wymagań klientów grozi ograniczeniem udziału w rynku, gdyż konsumenci coraz częściej łączą zakupy z wyznawanymi wartościami. Nieetyczne działania to także ryzyko reputacyjne. Dzięki mediom społecznościowym klienci szybko potrafią pociągnąć do odpowiedzialności nawołując do bojkotu lub aktywizując do propagowania niekorzystnych informacji. Konsumenci odgrywają więc kluczową rolę w obszarze ESG. Zmuszają m.in. firmy do priorytetowego traktowania kwestii zrównoważonego rozwoju i regularnego o nich informowania.

Na raport składają się wyniki polskiego badania przeprowadzonego przez firmę European Conferences United na zlecenie PwC Polska. Badanie miało formę ankiety online (CAWI). Przeprowadzono je w lutym 2024 r. wśród 112 spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce.