30 maja 2024

Raport ESG Robyg za 2022 rok

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27 proc. z roku na rok, wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30 proc., a także 100 proc. osiedli wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność i w co najmniej pięć rozwiązań niskoemisyjnych – oto niektóre z osiągnięć Grupy Robyg w 2022 roku. Deweloper opublikował drugi w historii Raport ESG.

Raport ESG za 2022 rok przygotowano zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. Omówiono w nim osiągnięcia spółki w trzech zakresach: Robyg dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu.

 Mamy świadomość swojego wpływu na społeczeństwo i planetę, bierzemy więc odpowiedzialność za skutki naszych działań. W ubiegłym roku, jak większość firm, zmagaliśmy się z konsekwencjami wojny w Ukrainie, rosnącymi cenami surowców, obniżeniem zdolności kredytowej Polaków, rosnącą inflacją, załamaniem łańcucha dostaw oraz skutkami pandemii. Był to dla nas również wyjątkowy rok pod kątem zmian właścicielskich, gdyż rozpoczęliśmy proces integracji w ramach Grupy TAG Immobilien. Tym bardziej jestem dumny z osiągnięć, które prezentujemy w najnowszym Raporcie ESG – mówi Eyal Keltsh, prezes Zarządu Robyg.

Działania dla klimatu i planety 

Robyg, jako lider wśród niskoemisyjnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zobowiązał się w pierwszym z obszarów – Robyg dla Planety – że do końca 2024 roku 100 proc. energii elektrycznej w procesie budowlanym pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii. Jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cel. Wskaźnik za 2022 rok wyniósł 85 proc. (dla porównania: w 2021 roku było to 54 proc.). 

– To już drugi rok z rzędu, w którym Robyg publikuje ślad węglowy. Podchodzimy do tego zadania odpowiedzialnie, ponieważ obliczając emisje CO2 naszej spółki, uwzględniamy zużycia powstałe w procesie budowalnym. Nie tylko w działalności administracyjnej. Oznacza to, iż włączamy w kalkulacje energię elektryczną i cieplną oraz paliwa zużyte w procesie budowy przez naszą spółkę budowlaną, co stanowi aż 89 proc. emisji CO2 – komentuje Anna Wojciechowska z Robyg. – W roku 2022, mimo rozszerzenia zakresu danych w stosunku do 2021, nasze emisje spadły o 27 proc., a zużycie energii elektrycznej z OZE wzrosło o 30 proc. 

Zielony standard

By zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne, Robyg jako pierwszy deweloper w Polsce wprowadził zielony standard. 

– Zielony Standard składa się z szeregu udogodnień dla klientów oraz z wytycznych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Dzięki niemu każdy nowy budynek ma co najmniej 5 rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 w fazie użytkowania. Minimalizuje to wpływ inwestycji na środowisko naturalne, a pośrednio wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Standard zakłada również co najmniej jedno rozwiązanie wspierające bioróżnorodność na osiedlu. Celem jest zapewnienie mieszkańcom zdrowego i przyjaznego środowiska, by mogli żyć zgodnie z zasadami work-life balance – mówi Anna Wojciechowska.

Przykładami rozwiązań niskoemisyjnych są szklenia 3-szybowe, sterowanie pogodowe w kotłowni, automatyka pogodowa, mierniki ciepła w lokalach czy system Robyg Smart House by Keemple, w który wyposażonych jest już ponad 17 000 lokali dewelopera.

Bioróżnorodność, gospodarka wodna i retencja

W ostatnich latach spółka angażowała się w działania na rzecz bioróżnorodności, prowadząc szereg akcji pod nazwą „Z miłości do bioróżnorodności”. Przez kolejne dwa lata zamierza podejmować liczne działania w obszarze gospodarki wodnej i małej retencji. W inwestycjach dewelopera już teraz znaleźć można 9500 m2 ogrodów deszczowych i 18 etapów osiedli wyposażonych w zaawansowane systemy do podlewania zieleni w częściach wspólnych wykorzystujące deszczówkę. 

Firma dba o to, by proces budowalny był zgodny z ideą 15-minutowych miast. W 2022 roku już 97 proc. nowych inwestycji wykonano zgodnie z tą koncepcją (rok wcześniej: 80 proc.). Przykładem takiego osiedla jest choćby Nowa Letnica w Gdańsku. 

Bezpieczeństwo i edukacja

W sekcji raportu Robyg dla Ludzi deweloper pokazuje, jak silna jest rola kobiet w organizacji. Przez ostatnie dwa lata stanowiły one 69 proc. pracowników i 56 proc. wyższej kadry zarządzającej. W swojej „Strategii ESG” firma podtrzymuje zobowiązanie, że do końca 2025 roku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej kobiety będą stanowiły co najmniej 30 proc.

Deweloper akcentuje ponadto kwestie bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Po raz kolejny zrealizował cel, jakim jest zero wypadków na budowach. 

Wyznaczanie trendów dla biznesu 

Robyg dla Zrównoważonego Biznesu – to trzeci obszar działalności dewelopera. Aby kompleksowo zarządzać kwestiami ESG i prowadzić zrównoważony biznes, spółka opiera swoją działalność na 17 wewnętrznych politykach i procedurach. Dba o ich znajomość wśród pracowników, współpracowników, dostawców i podwykonawców. Jednocześnie firma wspiera lokalny biznes i rynek pracy – 9obyg8 proc. dostawców usług i podwykonawców pochodzi z Polski. 

R jest członkiem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, a także Europejskiego Paktu Klimatycznego. Jego celem jest budowanie ekologicznej Europy. Dwa lata temu Robyg dołączył też do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. 

– Jesteśmy przekonani, że tylko działalność biznesowa prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne przynosi długofalowo pozytywne wyniki i wzmacnia wiodącą pozycję firmy – podsumowuje Anna Wojciechowska.