12 czerwca 2024

Santander Bank: raport ESG

Santander Bank Polska po raz ósmy przygotował Raport ESG podsumowujący wpływ organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Publikacja po raz czwarty jest w formie strony internetowej. Dodatkowo w tym roku wraz z raportem dostępny jest serwis ESG. 

Skrót ESG odnosi się do trzech kluczowych z punktu widzenia odpowiedzialnego biznesu zagadnień – E-environmental, S-social, G-corporate governance. Wyniki firmy w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego pokazują dojrzałość organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Strona internetowa i serwis ESG są w polskiej i angielskiej wersji językowej, dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Dokumenty są zgodne z międzynarodowym standardem o dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA). Posiadają certyfikat Fundacji Widzialni.org. Nowością jest serwis ESG, gdzie prezentowane są istotne wskaźniki (aktualizowane co 6 miesięcy) w podziale na: środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego.

Zrównoważone obligacje i neutralność w zakresie emisji własnych

– 2020 minął pod znakiem pandemii. Dla naszej spółki był to czas sprawdzianu, czy wdrażane zasady zrównoważonego rozwoju i strategia odpowiedzialnej bankowości będą realizowane w czasie kryzysu. Czy nie zapomnimy o innych niż bieżące wyzwaniach, przed którymi stoimy jako jeden z największych banków w Polsce? Zdaliśmy ten egzamin. Świadczy o tym m.in. dziesięciokrotne zwiększenie finansowania OZE. Dodatkowo wprowadzenie takich produktów, jak zrównoważone obligacje czy osiągnięcie neutralności w zakresie emisji własnych.

Mamy ambitne cele, takie jak deklaracja osiągnięcia do 2050 roku neutralności, jeśli chodzi o emisje netto CO2. Proces ten obejmuje emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty. Obejmuje także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów. Ten drugi cel osiągniemy z jednej strony poprzez deinwestycje w tzw. „sektory brudne”, ale także zwiększenie naszego udziału w finansowanie źródeł energii odnawialnej (OZE) – wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Raport ESG zgodny z wytycznymi

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów oraz Unii Europejskiej. Są to przede wszystkim wskaźniki ESG, na bazie których tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw oraz innych organizacji.

Materiał został przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative, na poziomie Core. Przed publikacją kluczowe wskaźniki poddano weryfikacji przez niezależnego audytora. Raport jest także zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dot. ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat. Także z zasadami UNEP FI – Principles for Responsible Banking. Prezentuje, jak działania banku przyczyniają się do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nowością jest dostosowanie dokumentu do wytycznych odnośnie raportowania ESG opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz EBOiR. Raport odnosi się również do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia Santandera i sektora finansowego, takich jak TCFD czy 17SDG.

Raport można przeczytać i pobrać w wersji pdf, na stronie esg.santander.pl

Konkurs na zdjęcie i ekologiczny mural

Zdjęcie główne wykorzystane w tegorocznym „Raporcie ESG”, to fotografia, która zwyciężyła w specjalnym konkursie Zielono mi w obiektywie”. W pierwszym etapie zdjęcia oceniało jury, któremu przewodniczyła Karolina Jonderko, laureatka World Press Photo 2021. Następnie wybrane 4 zdjęcia finałowe. Takie, które według jury kreatywnie przedstawiły ochronę klimatu i środowiska naturalnego w Polsce. Zdjęcia poddane zostały głosowaniu internautów na profilu banku. Wygrał Tomasz Moczkodan. Jego kreatywna praca została zdjęciem głównym Raportu ESG i stała się także inspiracją do stworzenia ekologicznego muralu w Warszawie. Eko mural powstawał 1 sierpnia 2021 r. w Warszawie ul. Francuska, przy rondzie Waszyngtona. Farba, którą jest namalowany, pochłania zanieczyszczenia z powietrza. Mural można oglądać do końca września tego roku.