15 lipca 2024

Velvet Care: pierwszy raport ESG

Velvet Care opublikował po raz pierwszy raport niefinansowy opracowany z uwzględnieniem wytycznych GRI.

Raport ESG 2022 Velvet Care przygotowano z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania. Ze wsparciem Abris Capital Partners – w firmie sukcesywnie wdrażane są kolejne procesy, weryfikowane obecne działania z zakresu ESG oraz wyznaczane cele na przyszłość. 

– Konsekwentnie podążamy drogą wyznaczoną w strategii zrównoważonego rozwoju Eco Agenda 2025. Nasze motto to „Osiągać więcej, zużywać mniej”. Chcemy nieustannie się rozwijać. Wiemy, że wymaga to wielu odpowiedzialnych decyzji. Dążąc do dynamicznego rozwoju, tworząc nowoczesną i konkurencyjną organizację głęboko wierzymy, że jest to możliwe jedynie przez głęboką integrację aspektów ESG z naszymi działaniami, decyzjami i procesami zarządczymi – powiedział Artur Pielak, prezes Zarządu Velvet.

Raport Velvet Care: ESG w szczegółach

Szczegółowo opisano w raporcie kwestie dotyczące wszystkich aspektów ESG. E, czyli czynniki środowiskowe to m.in. wskaźniki z zakresu zużycia energii, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, kalkulacje śladu węglowego dla wszystkich 3 zakresów. S – kwestie społeczne to zagadnienia związane ze standardami i zasadami BHP, sprawami pracowniczymi, a także dotyczące relacji ze społecznością. W części dotyczącej elementów zarządczych (G) podsumowano m.in. funkcjonujące procesy i standardy. Również wpływ na otoczenie i odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw. 

Raport niefinansowy przygotowano w odniesieniu do wytycznych GRI. Oprócz kompleksowego zebrania tematów związanych z ESG jest to także element przygotowania firmy do nadchodzących obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD.