30 maja 2024

Raport Green Holding: strategia ESG wspiera biznes

Grupa Green Holding w 2022 r. odnotowała wzrost efektywności środowiskowej, dzięki odpowiedniemu wdrożeniu strategii ESG przyjętej rok wcześniej. Rezultat? W porównaniu do 2021 r. firma zdołała m.in. o 47 proc. zredukować emisję CO2 w Zakresie 1 i 2. Także o 20 proc. obniżyć zużycie energii elektrycznej. Prowadzone działania wsparły rozwój biznesowy – w ubiegłym roku przychody firmy wzrosły do 1 197 mln zł, czyli o 24 proc. r/r. 

Poza obniżeniem śladu węglowego w Zakresach 1 i 2 oraz zużycia energii elektrycznej, firma zredukowała również o 9 proc. ilość wody wykorzystywanej w produkcji. Z kolei o 21 proc. obniżono masę opakowań z tworzyw sztucznych. 

Lepiej niż ambicje

Green Holding – producent świeżych warzyw zielonych w Polsce – zrealizowała podjęte zobowiązania 3 lata przed wyznaczonym terminem (2025 r.). Także przekroczyła wskazane w strategii ambicje. Było to możliwe m.in. dzięki kontynuacji stosowania rozwiązań rolnictwa zrównoważonego i nowoczesnym metodom monitorowania upraw. Te z kolei pozwalają na odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych czy środków ochrony roślin. W 2022 r. Grupa rozpoczęła również budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie zakładu w Zdunowie. Ma to przybliżyć ją do osiągnięcia kolejnego celu zapisanego w strategii, związanego z wykorzystywaniem 20 proc. energii z własnych źródeł odnawialnych do 2025 r.  

– W 2020 roku Komisja Europejska opublikowała strategię „Od pola do stołu”. My realizujemy działania w zintegrowanym modelu biznesowym od pola do stołu” już od 2008 r. Oznacza to, że sami uprawiamy warzywa i dostarczamy je do naszych siedmiu zakładów z wykorzystaniem własnej logistyki, aby następnie transportować je do klientów. Dzięki tak zorganizowanemu łańcuchowi wartości kontrolujemy cały proces produkcyjny i jesteśmy w stanie bardzo dokładnie oszacować nasz wpływ na środowisko naturalne. Realizowana przez nas strategia ESG pozwala nam działać jeszcze sprawniej i osiągać szybciej wyznaczone cele – mówi Artur Rytel, CEO i prezes Zarządu Green Holding.

ESG wspiera biznes

Działania wpierają także kluczowe aspekty biznesowe – lokalność upraw oraz koncentrację na jakości produktów. Tym samym realizowanie misji firmy, która zakłada zapewnianie konsumentom dostępu do świeżych i bezpiecznych produktów. W tym obszarze, dzięki pakowaniu produktów w modyfikowanej atmosferze czy testowaniu stosowanych opakowań w zakresie chłodzenia i transportu, w 2022 r. firma wydłużyła okres przydatności produktów do spożycia o średnio 25 proc., ograniczając marnowanie żywności.

 Przyjęcie strategii ESG pozwoliło nam na usystematyzowanie dotychczasowych działań oraz wyznaczenie celów i kierunków rozwoju. Zauważamy wzrost zainteresowania kwestiami zrównoważonego rozwoju wśród klientów i konsumentów, dlatego edukujemy w tym zakresie naszych pracowników. Dostawcom stawiamy coraz wyższe wymagania, przygotowując ich stopniowo do wprowadzenia systemu stałej oceny aspektów środowiskowych i społecznych ich działalności. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że zarówno strategia ESG, jak i publikacja raportów pomagają nam przygotować się do nowych regulacji unijnych w obszarze raportowania niefinansowego, które zaczną obowiązywać już w kolejnym roku. Dzięki wdrożeniu strategii ESG mamy czytelny plan działania – mapę celów dla poszczególnych obszarów biznesowych – Małgorzata Pietrzyk-Żarska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Green Holding.

Poza aspektami środowiskowymi, firma podejmuje również aktywności na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Dba o potrzeby swoich interesariuszy – pracowników i partnerów. Stawia m.in. na wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym poprzez realizację wspólnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładem tego typu inicjatywy jest „Projekt Bateria”, podczas którego zespoły Green Holding wspólnie szukały sposobów na ograniczenie zużycia energii. Dodatkowo zapewniając przygotowanie wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy do pracy w czasie kryzysu energetycznego.