24 kwietnia 2024
Karta z moCCCą pomagania.

Raport niefinansowy CCC za 2022 r. 

Równolegle do wyników finansowych, Grupa CCC po raz szósty podsumowała działania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. Zgodnie z przyjętą strategią, firma skupia się, na odpowiedzialności względem środowiska, produktu, społeczności oraz pracowników.

Dzięki rozwojowi projektu Green CCChallenge i wprowadzeniu kompleksowego programu redukcji zużycia paliw i energii, Grupa CCC zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1+2 (emisje bezpośrednie oraz wynikające z zakupu energii) o 23,6 proc. r/r. Emisja w zakresie 3 (emisje w łańcuchu dostaw) została zaraportowana po raz pierwszy w 2021, natomiast w 2022 Grupa CCC skalkulowała najistotniejszą dla swojej działalności kategorię związaną 
z emisjami pochodzącymi z zakupionych produktów i usług.  Będąc świadomą wpływu na środowisko, Grupa CCC kontynuuje prace nad strategią dekarbonizacji. Jej celem jest określenie ścieżki 
i wyznaczenie konkretnych działań w dążeniu do osiągnięcia zeroemisyjności.

Portfolio Grupy CCC rozszerzane jest o asortyment posiadający certyfikaty dla wykorzystywanych w nim materiałów. Udział skór pochodzących z certyfikowanych garbarni w 2022 r. wyniósł 58 proc., co stanowi wzrost o 19 p.p. r/r.

 Nie zatrzymujemy się w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która jest integralną częścią naszej Strategii Biznesowej GO.25. Intensywnie pracujemy też nad dostosowaniem się do kolejnych wyzwań w odniesieniu do nowych europejskich wytycznych raportowania o zrównoważonym rozwoju. Mając świadomość wpływu na otoczenie, chcemy dalej wyznaczać wysokie standardy zrównoważonych działań na każdym poziomie  mówi Marcin Czyczerski, prezes CCC.