12 czerwca 2024
Anwim

Raport niefinansowy Grupy Anwin, właściciela stacji paliw Moya

Grupa Anwim, właściciel sieci stacji paliw MOYA opublikowała raport niefinansowy. Obejmuje działania firmy za 2022 r. Dodatkowo uwzględnia nową strategię, która obejmuje działania na rzecz transformacji energetycznej. Raport stworzono wg międzynarodowych standardów dotyczących komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

GK Anwim koncentruje się nie tylko na rozwoju biznesowym, lecz także na aspektach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Spółka rozwija swoje działania w obszarach ESG oraz wspiera wiele organizacji pozarządowych, z którymi wspólnie dba o najbliższe otoczenie społeczne. Już drugi w historii Grupy raport niefinansowy, ma na celu szczegółową prezentację działalności spółek, wchodzących w skład GK Anwim oraz wpływu, jaki wywierają na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko. 

GK Anwim jest jedną z największych niezależnych grup kapitałowych w polskim sektorze paliwowym. Jest właścicielem sieci stacji paliw MOYA. W jej skład wchodzi obecnie niemal 420 punktów na terenie całej Polski. Anwim zajmuje się również hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju.

Spółka w czerwcu tego roku ogłosiła strategię rozwoju do 2030 r. Skupia się ona nie tylko na rozszerzaniu sieci stacji paliw MOYA, lecz także na zielonych inwestycjach. W szczególności na budowie punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcji i sprzedaży prądu z odnawialnych źródeł energii.

Prezentowany materiał jest pierwszym raportem niefinansowym opublikowanym przez Grupę Anwim. Raport obejmuje rok 2022, tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Uwzględnia wszystkie spółki Grupy, ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres, tj. Anwim S.A. oraz ESPPOL Trade S.A. Dokument przygotowano zgodnie z GRI Standards 2021 („in accordance with”).