23 czerwca 2024

Żabka: Raport Odpowiedzialności ESG

Żabka jest dumna nie tylko ze skali działalności – sieci 8400 sklepów w całej Polsce, udanej zmiany wizerunku i digitalizacji. Prezentując Raport Odpowiedzialności przedstawiciele Grupy podkreślali, że 100 proc. pozyskiwanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, a neutralność plastikową firma osiągnie w 2025 roku.

Żabka przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę. To kwota 5,3 miliarda złotych wartości dodanej w 2021 r. oraz 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju.

Choć raport publikujemy po raz czwarty, tym razem jest on zupełnie inny. Opisujemy co robiliśmy i jak działaliśmy. Przedstawiamy także nasz model biznesowy – powiedziała podczas konferencji prasowej Anna Grabowska, wiceprezeską Grupy Żabka. Dodała, że wszystkie przedstawione w nim wyliczenia zostały potwierdzone przez ekspertów SGH. – Suplementem do raportu jest raport klimatyczny. Przedstawiliśmy w nim strategię dekarbonizacyjną. W tym przypadku wszystkie wskaźniki weryfikował EY – dodała Anna Grabowska.

Przedstawiciele Żabki podkreślali zaangażowanie Grupy w dążenie do neutralności plastikowej, jednocześnie informując o znaczącym rozwijaniu segmentu pakowanych na wynos dań gotowych.

Rozwój sektora tzw. convenience to wzrost opakowań w obiegu. Już teraz dzięki ograniczeniu niepotrzebnych toreb i pudełek udało się nam zmniejszyć ilość plastiku o 1000 ton. Wprowadziliśmy także politykę ekoprojektowania. To wiąże się z koniecznością stosowania wielu różnych zasad. Na przykład etykieta na butelce musi dać się łatwo ściągnąć – powiedział Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG.

Kompleksowa strategia

Grupa Żabka realizuje kompleksową Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową organizacji. Raport Odpowiedzialności został sporządzony według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

Ubiegły rok ugruntował umiejętności Żabki do elastycznego zarządzania organizacją. Także efektywnego korzystania z technologii oraz uwzględniania prawdopodobieństwa wystąpienia różnych scenariuszy przy realizacji projektów. Bardzo ważnym krokiem było powołanie Grupy Żabka, dzięki której stworzony został unikatowy ekosystem rozwiązań convenience. Ułatwiają one klientom codzienne życie. Stworzenie Grupy wiązało się również z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach: 

  • transformacji formatu modern convenience, 
  • rozwoju technologicznym,
  • integracji odpowiedzialności. 

– Znajdujemy się w gronie 1 proc. firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji. Także ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Wspólnie dokonujemy zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne – powiedział Tomasz Suchański, prezes Zarządu Grupy Żabka.

Ecosystem convenience

Żabka Polska nadal stanowi największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy. Obejmuje ponad 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców. Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy – Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl. Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu. Dzięki nowo powstałemu start-upowi Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio. Nowa organizacja firmy pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć sklepów Żabka, których w 2021 roku było ponad 1100. 

– Realizacja naszej strategii ESG angazuje wszystkich pracowników, współpracowników, franczyzobiorców, klientów oraz partnerów handlowych. W 2021 r. mogliśmy podjąć działania, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia. Franczyzobiorcom zapewniły bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem  – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Raport Odpowiedzialności ESG za 2021 rok

Raport zawiera sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych:

  • Zrównoważony styl życia,
  • Pozytywny wpływ na otoczenie,
  • Odpowiedzialna organizacja
  • Zielona planeta.

W raporcie opublikowano również informacje na temat wsparcia udzielonego różnym grupom interesariuszy podczas epidemii COVID-19. Także obywatelom Ukrainy, od ponad 100 dni dotkniętym działaniami wojennymi. Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” przygotowano zgodnie ze standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB).