23 czerwca 2024
Raport odpowiedzialności grupy Żabka

Raport odpowiedzialności grupy Żabka za 2023 r.

Działania sieci Żabka mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Z raportu odpowiedzialności „Wygodnie i odpowiedzialnie” wynika, że całkowita kwota wartości dodanej, wytworzonej przez Grupę i współpracujących z nią franczyzobiorców, wyniosła 9,1 mld zł, czyli o 30 proc. więcej niż w 2022 r. Jest to już szósta tego typu publikacja firmy. Podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności (ESG) Żabki za rok 2023.

 Dzięki dynamicznemu rozwojowi i innowacyjności Grupy Żabka możemy mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Przekłada się to m.in. na tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie liczby miejsc pracy, których obecnie zapewniamy ponad 63 tys., a także na zmiany zakupowe ponad 3 mln klientów, którzy każdego dnia odwiedzają ponad 10 tys. sklepów w całej Polsce. Podjęte w 2023 roku działania zostały po raz drugi z rzędu docenione w prestiżowym ratingu EcoVadis i dziś znajdujemy się w gronie 1 proc. firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i działaniach  mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes Zarządu Grupy Żabka ds. Strategii i Rozwoju.

Raport odpowiedzialności grupy Żabka po raz szósty

Raport „Wygodnie i odpowiedzialnie” to szósta publikacja przygotowana przez Grupę. Opracowano go zgodnie ze standardami raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

 Zgodnie z przyjętym przez nas strategicznym podejściem do kwestii odpowiedzialności społecznej i środowiskowej uwzględniamy aspekty ESG we wszystkich istotnych planach i działaniach Grupy. Osiąganie wytyczonych celów w tym zakresie wymaga właściwego zarządzania, zaangażowania, nakładu czasu i zasobów oraz przede wszystkim pracy zespołowej – mówi Rafał Rudzki, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Żabka.