24 kwietnia 2024
Raport ESG robyg

Robyg publikuje raport ESG za 2021 rok

54 proc. energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 80 proc. osiedli firmy jest zgodnych z ideą 15-minutowego miasta, 100 proc. podwykonawców z Polski, a kobiety mają 58 proc. udziału w kadrze kierowniczej – to tylko kilka wniosków z raportu ESG za 2021 opublikowanego przez dewelopera. Dokument przygotowano wg Global Reporting Initiative (GRI), stanowiących wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

– Budownictwo to dla nas część procesu tworzenia nowych społeczności, w który jesteśmy zaangażowani już od 20 lat. Chcemy być deweloperem mile widzianym i cenionym przez sąsiadów oraz lokalne społeczności. Przy tym chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wierzymy, że działając w sposób zrównoważony, jednocześnie spełniamy oczekiwania naszych partnerów. Możemy połączyć sukces finansowy z aktywnościami na rzecz mieszkańców i ich otoczenia – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes Zarządu Robyg

Wsparcie dla środowiska

By walczyć ze zmianami klimatu oraz ograniczyć uciążliwości spowodowane miejskimi wyspami ciepła, firma jako pierwsza na rynku opracował standard wykonania budynków zwany „Zielonym Standardem Robyg”. Zakłada on wprowadzanie minimum 5 niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań na osiedlach. Jednym z elementów standardu jest zapewnianie budynkom zielonej energii dla części wspólnych jak korytarze, windy czy hale garażowe. Odbywa się to poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, które w 2021 r. zajmowały już powierzchnię 2625 m2.

Branża budowlana odpowiedzialna jest za około 38 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie, a więc znacznie wpływa na ocieplanie klimatu. Czujemy związaną z tym odpowiedzialność. Jesteśmy przekonani, że mamy w swoich rękach realny wpływ na los przyszłych pokoleń. Potwierdzeniem zaangażowania naszej firmy w walkę z zmianami klimatu jest m.in. przejście w procesach budowalnych na „zieloną” energię. W 2021r. aż 54 proc. energii zasilającej nasze budowy pochodziło z źródeł odnawialnych. Naszą ambicją jest osiągniecie poziomu 100 proc. już w 2024 r. – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG z Robyg.


Bardzo ważnym, ekologicznym aspektem w działalności spółki jest kwestia gospodarki wodnej i małej retencji. Już dzisiaj na osiedlach zbudowanych przez dewelopera funkcjonuje 2500 m2 ogrodów deszczowych. W 2021 r. aż 72 proc. osiedli firmy zawierało elementy chroniące bioróżnorodność. Były to m.in. jak łąki kwietne, domy dla owadów czy ptaków, budki lęgowe, zielone dachy.
Celem Spółki jest również urzeczywistnienie koncepcji 15-minutowych miast. chodzi o zapewnienie mieszkańcom dostępu do realizacji najważniejszych potrzeb w ciągu 15 minut od wyjścia z domu. Na koniec 2021 r. 80 proc. projektów ROBYG było zgodnych z tą ideą. Dzięki tej inicjatywie zwiększać będzie się nie tylko poziom zadowolenia mieszkańców, ale dzięki ruchowi fizycznemu i spacerom poprawie ulegnie również ich stan zdrowia, a emisje CO2 wynikające z korzystania z samochodów będą malały.

Wsparcie dla otoczenia

Aż 69 proc. pracowników to kobiety. Ponadto stanowią one aż 58 proc. kadry zarządzającej a luka płacowa w Spółce wynosi zaledwie 3 proc., czyli znacznie poniżej średniej europejskiej. W swojej strategii ESG firma zobowiązała się, że do końca 2025 r. kobiety w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Robyg. będą stanowiły co najmniej 30 proc.
Raport ESG Robyg wiele miejsca poświęca bezpieczeństwu. W 2021 r. deweloper po raz kolejny zrealizował swój cel, przedstawiony również w strategii ESG, zero wypadków na budowach. Ponadto w raporcie zaprezentował działania w ramach BHP na budowach i w biurach. A także wskazał jako istotny obszar ochrony zdrowia pracowników i klientów w trakcie pandemii.

Deweloper dba o społeczności lokalne w różnych wymiarach: poprzez działania charytatywne, sponsoringowe, zwiększania świadomości ekologicznej poprzez rozmaite akcje edukacyjne, ale także realizując inwestycje infrastrukturalne jak drogi publiczne czy sieci. 100 proc. podwykonawców stanowią polskie firmy.

Odpowiedzialność dla zrównoważonego biznesu

Robyg chce nadal w jasny i przejrzysty sposób wyznaczać trendy na polskim rynku deweloperskim w zakresie ESG. Realizując postanowienia strategii, przystąpił w 2022 r. do inicjatywy UN Global Compact, Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu oraz podpisał Kartę Różnorodności. Oznacza to działalność w zgodzie z 10 zasadami określonymi przez Global Compact i raportowanie postępów w tym zakresie. Firma oświadcza, że będzie kontynuować wsparcie realizacji tych zasad w praktyce biznesowej i innych obszarach działalności.

Zobacz pełen Raport ESG Robyg znajdziecie tutaj