12 czerwca 2024
Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy LUX MED

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Lux Med

Grupa Lux Med opublikowała swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Silnie podkreśla w nim znaczenie hasła „nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska”. Choć zgodnie z unijną Dyrektywą CSRD obowiązek raportowania nałożony zostanie na Grupę dopiero w 2025 roku, już teraz postanowiła ona podzielić się swoimi działaniami.

– Grupa LUX MED zdecydowała się na publikację tego raportu przede wszystkim dlatego, że jest to zgodne z naszą misją. Zależy nam, by czynić świat lepszym i pomagać ludziom, by żyli dłużej – zdrowi i szczęśliwi. Ale żeby to osiągnąć, trzeba przede wszystkim gruntownie przeanalizować miejsce, w którym dzisiaj się jest, spojrzeć prawdzie w oczy i dopiero wtedy budować strategię zrównoważonego rozwoju. I właśnie po to jest ten raport, żeby pokazać- tu jesteśmy – i badać, analizować siebie, a następnie porównywać rok do roku co udało nam się osiągnąć, jak pomogliśmy ludziom i w jaki sposób zmieniliśmy świat na lepszy – mówi prezeska Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy LUX MED: wyjątkowy rok

Rok 2022 był dla Grupy intensywny i pełen wyzwań, które oprócz nadal trwającej pandemii kształtowały takie wydarzenia jak: kryzys humanitarny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, wprowadzenie oferty ubezpieczenia szpitalnego LUX MED, intensywnych działań mających na celu dekarbonizację działalności, a także szeregu nowych otwarć placówek i akwizycji. To też czas kontynuacji cyklicznych już akcji Healthy Cities i Umiem Pomóc.

Grupa już 24 godziny po wybuchu wojny zaoferowała pełne wsparcie medyczne i zawodowe dla uchodźców z Ukrainy. Od początku wojny wsparła 220 tys. osób, świadcząc ponad 400 tys. usług medycznych. W pierwszym etapie przeznaczyła na ten cel 36 mln zł. Zatrudniła też ponad 270 osób – m.in. lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz pracowników administracyjnych. Zapewnia zatrudnionym pełne wsparcie, także w nauce języka i kwestiach formalno-prawnych.

Zeszły rok to także ogrom wyzwań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Do 2040 roku firma chce osiągnąć zeroemisyjność. Cel ten został zatwierdzony przez SBTi (Science Based Targets Initative). A to oznacza, że Grupa jest jedną z około dwóch tysięcy firm na świecie, która tak ambitnie podchodzi do dekarbonizacji. W tym celu m.in. konsekwentnie przechodzi na energię pochodzącą w 100 proc. z odnawialnych źródeł.

Propaguje też zdrowy tryb życia poprzez program Healthy Cities (łącznie w dwóch edycjach posadzonych zostało ponad 450 tys. drzew). Podpowiada też które miasta najlepiej kształtują swoją przestrzeń, w ujęciu zdrowia mieszkańców, w pierwszej edycji Indeksu Zdrowych Miast.

– Zrównoważony rozwój jest oczywiście dużym wyzwaniem, bo z jednej strony patrzymy na to, żeby dbać o planetę, dbać o zdrowie, ale mamy też cele biznesowe. Wiemy jednak, że jeśli wprowadza się strategię zrównoważonego rozwoju i ona jest zgodna z misją firmy, jeżeli utożsamiamy się z tym, co robimy, to podejmowanie działań z obszaru zrównoważonego rozwoju przestaje być trudne. Wówczas też rozwój organizacji napawa nas dumą, bo to co robimy faktycznie czyni świat lepszym – mówi Łukasz Niewola, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie LUX MED.

Plany na przyszłość

LUX MED planuje rozszerzanie zakresu raportowania ESG, chcąc odzwierciedlać zobowiązania i postępy w każdym z trzech obszarów. Kolejne raporty będą zawierać wytyczne dyrektywy CSRD (dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). A także zapisy standardów ESRS (sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju). Raport zostanie poddany audytowi i ocenie stopnia realizacji strategii udostępnionej w raporcie za rok 2022. LUX MED chce także pokazać wyniki prac prowadzonych nad obszarem DEI. Są to wartości jakimi powinna kierować się organizacja, tj. różnorodność, równość i włączanie. Planowane jest również angażowanie interesariuszy w analizę istotności.