30 maja 2024
SBTI

Raport zrównoważonego rozwoju Kingspan za rok 2023

Grupa Kingspan od 2020 r. zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i 2 o 65 proc. Zmiany stanowią element 10-letniego programu zrównoważonego rozwoju „Planet Passionate”. W Balex Metal Grup w zakładach w Polsce i Czechach zostały zamontowane panele PV o mocy 999kWp. Dodatkowo także zbiorniki na wodę deszczową o łącznej pojemności 104 m3

Firmy należące do Grupy Kingspan, w tym Balex Metal, opublikowały czwarty raport zrównoważonego rozwoju. Spółki ogłosiły rezultaty jakie osiągnęły w ramach realizacji strategii „Planet Passionate”.

Grupa zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o dwie trzecie w ciągu czterech lat. Tylko w 2023 r. osiągnęła dalszą 40 proc. bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 od roku bazowego. Przyspieszyło ją wprowadzenie wewnętrznej ceny emisji dwutlenku węgla dla całej firmy w styczniu 2023 r.

W 2023 r. spólka inwestowała w dalsze usprawnienia operacyjne i procesowe w zakładach na całym świecie. Wszystko, aby przyspieszyć postępy w realizacji celów w zakresie emisji dwutlenku węgla. Także wytwarzania energii na miejscu, zbierania wody deszczowej i redukcji odpadów. W ciągu roku ukończono kilka projektów także w zakładach firmy Balex Metal w Polsce i w Czechach. Najważniejsze z nich obejmują instalację systemu paneli fotowoltaicznych (PV) o mocy 900 kWp w zakładzie w Bolszewie oraz 99 kWp w zakładzie w Czechach w miejscowości Luka nad Jihlavu. Dodatkowo w Polsce w zakładach w Bolszewie oraz w Tomaszowie Mazowieckim zostały zamontowane zbiorniki do zbierania wody deszczowej (Bolszewo – 22 i 5 m3, Tomaszów – 22 i 15 m3). W zakładzie w Czechach zamontowano dwa zbiorniki po 20 m3. 

Aby mieć wpływ na utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w granicach 1,5°C, zobowiązaliśmy, się poprzez nasz program Planet Passionate, do bezwzględnej redukcji emisji. Ponieważ większość emisji łańcucha wartości Kingspan pochodzi z łańcucha dostaw, ściśle współpracujemy z kluczowymi partnerami w celu zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla naszych kluczowych surowców. Prace te umożliwiły nam wprowadzenie na rynek nowych produktów o niższej emisji dwutlenku węgla w 2023 r. Wciąż mamy wiele do zrobienia i nadal musimy się odpowiednio koncentrować i reagować, gdy firma rośnie i ewoluuje – mówi Bianca Wong z Kingspan Group.

Rozszerzamy portfolio o rozwiązania umożliwiające budowę budynków niskoenergetycznych i niskoemisyjnych, które są odporne na zmiany klimatu. Już dziś budownictwo niskoemisyjne jest ważne. W ciągu kolejnych lat będzie jeszcze ważniejsze, ponieważ wpływ na środowisko staje się coraz bardziej namacalny. Program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate i ambitne cele jakie za tym idą w zakresie: generowanie energii na własne potrzeby, zeroemisyjna flota samochodów, zbieranie wody deszczowej, eliminacji odpadów na składowiskach i zwiększenia wykorzystania przetworzonego PET jako surowca do produktów pozwala nam skuteczniej stawiać czoło trzem największym globalnym wyzwaniom: zmianom klimatycznym, obiegowi zamkniętemu i ochronie świata przyrody – mówi Marek Dzikiewicz, prezes Grupy Balex Metal.

Zakres 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych. Z wyłączeniem emisji biogenicznych. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 2 obliczone przy użyciu metodologii rynkowej. Wewnętrzna opłata za emisję dwutlenku węgla w wysokości 70 euro za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) wyemitowanego przez oddział w ciągu roku. Emisje z zakresu 1 i 2, z wyłączeniem emisji procesowych i biogenicznych. 3. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2. Z wyłączeniem emisji biogenicznych. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 2 obliczone przy użyciu metodologii rynkowej.