12 czerwca 2024

Raportowanie CSRD – podziel się swoim doświadczeniem

PwC Polska zaprasza do wzięcia udziału w krótkim (tylko 6 pytań!) badaniu dotyczącym raportowania niefinansowych aspektów działalności firmy. Badanie związane jest z przyjęciem dyrektywy CSRD. Już niebawem będzie ona dotyczyć bezpośrednio ponad 3500 spółek w Polsce i 50 000 w całej Unii Europejskiej. 

CSRD to skrót angielskiej nazwy jednego z najważniejszych unijnych aktów prawnych – Corporate Sustainability Reporting Directive. Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i nakłada konkretne obowiązki związane z raportowaniem ESG.

Dlatego tak ważne jest prawidłowe i szybkie zrozumienie nowych przepisów. W tym pomocne będą wyniki tej krótkiej ankiety. Dzięki odpowiedziom łatwiej będzie można tworzyć materiały edukacyjne w zakresie ESG. Takie, które pomogą spółce, osobom odpowiedzialnym za raportowanie i pracownikom zrozumieć nowe przepisy i wykorzystać je do budowania przewagi konkurencyjnej. 

Kliknij aby wziąć udział w ankiecie.