15 lipca 2024

Rating CDP: lepsza ocena Ciech-u

Grupa Ciech podnosi swoją ocenę w globalnym ratingu Carbon Disclosure Project (CDP). Rating służy do monitorowania i raportowania informacji o wpływie spółek na środowisko (ESG). Ocena dla chemicznej grupy w kategoriach „ochrona klimatu”, odnoszącej się do emisji CO2 i transformacji energetycznej oraz „zarządzanie zasobami wodnymi” wzrosła – do poziomu C.

W 2023 roku Grupa Ciech przystąpiła do ratingu CDP w dwóch obszarach: emisji CO2 i energetyki oraz zarządzania zasobami wodnymi. Zwyczajowo, noty są przyznawane na podstawie dostarczonych do CDP raportów. Mierzone są w skali od A do D, gdzie A to najlepszy możliwy do uzyskania wynik. Otrzymując ocenę C za rok 2023, spółka dorównała tym samym średniej ocenie w branży i w Europie (rating wodny). W zakresie emisji dwutlenku węgla Grupa plasuje się obecnie natomiast na poziomie średniej globalnej. 

Awans w ratingu CDP jest ważnym wyróżnieniem, potwierdzającym nasze zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się z tego osiągnięcia, które świadczy o naszej odpowiedzialności i transparentności jako partnera biznesowego. Kontynuujemy wdrażanie najlepszych światowych standardów, dążąc do dalszej poprawy naszej oceny. Zrównoważony rozwój, ESG to jednak nie tylko konkursy i ratingi – wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, a zrównoważony rozwój to integralna część naszej filozofii biznesowej – mówi Patrycja Sałagan-Wilanowska, managerka ochrony środowiska Grupie Ciech.

CDP, oceniając spółki m.in. w zakresie emisji gazów czy ochrony zasobów wodnych i leśnych, tworzy kompleksowy zbiór danych na temat działań przedsiębiorstw w obszarze środowiskowym. Carbon Disclosure Project, obok United Nations Global Compact, Światowego Instytutu Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF), jest również jednym z twórców inicjatywy Science Based Targets (SBTI). Ciech, jako pierwsza z grona dużych firm przemysłowych w Polsce, dołączyła do SBTi w 2021 roku.

Sposób na awans

Postęp w globalnym rankingu to efekt wspólnych wysiłków zespołów ESG i Ochrony Środowiska oraz standardów zbierania i raportowania danych jakościowych. To możliwe m.in. dzięki Dashboardowi ESG – narzędziu opartemu na systemie Power BI w chmurze obliczeniowej. Zbiera dane dotyczące emisji, które można odczytywać zarówno z perspektywy całej Grupy, jak i dla poszczególnych segmentów oraz jej spółek. Także prześledzić ich poziom na przestrzeni lat od 2019 r.

Dalsze kroki

Do czasu kolejnej aktualizacji ratingu CDP Grupa koncentruje się m.in. na rozszerzeniu raportowania emisji o tzw. Zakres 3. Chodzi o pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Nie wiążą się one stricte z działaniami produkcyjnymi. Wynikają np. z sieci dostaw, logistyki czy działań kontrahentów.